Akkoord hervorming EU-gegevensbescherming Commissie

De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad hebben een finaal akkoord bereikt over de hervorming van de Europese Verordening gegevensbescherming. Nadat de Europese Commissie in 2002 een hervorming van de wetgeving omtrent EU-gegevensbescherming heeft voorgesteld, zijn de drie Europese instellingen op 15 december tot een definitieve versie gekomen. Met deze hervorming wordt de huidige regelgeving over privacy grondig herzien. De verordening heeft na inwerkingtreding en zal ook consequenties voor provincies, gemeenten en waterschappen hebben.

Hervorming van twee instrumenten

De hervorming van de Europese gegevensbescherming bestaat uit twee onderdelen: een algemene verordening inzake gegevensbescherming en een richtlijn voor politie en justitie inzake gegevensbescherming. De algemene verordening is van belang voor alle publieke en private organisaties die persoonsgegevens verwerken. De richtlijn geldt voor de sector politie en justitie.

Wat gaat er veranderen

Publieke autoriteiten die persoonsgegevens verwerken worden in bepaalde omstandigheden verplicht om een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. De verordening bevat daarnaast een meldplicht datalekken en een recht voor burgers tot inzage, correctie en verwijdering van hun gegevens. Ook bevat de verordening een boeteregeling.

2016: Verordening treedt in werking

Eind 2015 is er een akkoord bereikt tussen de drie instellingen in de zogeheten trilogen. De verordening is echter nog niet in werking getreden. Begin 2016 zal de verordening formeel door het Parlement en de Raad worden aangenomen. Twee jaar daarna zullen de nieuwe regels van kracht worden in de lente van 2018.

En nu?

De officiële teksten zijn nog niet formeel aangenomen door het Europees Parlement en de Raad. Wanneer dit het geval is, zal Europa decentraal hier uitgebreid over berichten en de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij zetten.

Door:

Femke Salverda, Europa decentraal

Bron:

Overeenstemming over hervorming van de EU-gegevensbescherming, Europese Commissie

Meer informatie:

Hervorming gegevensbescherming, Europese Commissie
Voorstel verordening gegevensbescherming, Eur-lex
Digitale gegevensbescherming, Europa decentraal
Hoe verhoudt de concept-Verordening bescherming persoonsgegevens zich tot de huidige Nederlandse wet?, Europa decentraal