Akkoord leidt tot impuls voor de Europese energie-unie

15 juni 2015Klimaat

Nederland heeft samen met andere Europese landen een tweetal verklaringen ondertekend over regionale samenwerking op het gebied van energie in de Europese interne markt. Indirect zullen decentrale overheden kunnen profiteren van grensoverschrijdende handel in energie en een verdere integratie kan de voorzieningszekerheid van bepaalde regio’s ten goede komen doordat het aanbod van energie toeneemt.

Energiemarkt in Europa

De Europese Commissie is van mening dat de energiemarkt in Europa slecht geïntegreerd is en dat het beleid meer coördinatie behoeft. Een betere integratie van Europese energiemarkten zorgt ervoor zorgen dat consumenten, huishoudens en bedrijven in de EU gaan profiteren van toegenomen keuzevrijheid of lagere energieprijzen. Om dit te bewerkstelligen beoogt de Commissie een strikte naleving van bestaande regels af te dwingen waar de energiemarkt verder mee zal worden ontvlochten. De elektriciteitsmarkt moet bijvoorbeeld grensoverschrijdend worden ingericht zodat er beter op de vraag en het aanbod van elektriciteit kan worden gereageerd.

Verklaring over regionale samenwerking

Op initiatief van Duitsland hebben 11 EU lidstaten een verklaring getekend over regionale samenwerking betreffende de zekerheid van elektriciteitsvoorzieningen. Hierin staan een aantal maatregelen opgesomd waarover consensus bij alle deelnemende landen bestaat, met als doel de voordelen van de Europese interne energiemarkt te optimaliseren. Dit betekent onder meer een verdere koppeling van de energiemarkten, een regionale kijk en beoordeling op de berekening van leveringszekerheid en een grensoverschrijdende handel zonder belemmeringen (zelfs in perioden van hoge prijzen).

Pentalateraal Energieforum

Een tweede politieke verklaring van het Pentalateraal Energieforum is ook door Nederland ondertekend samen met zeven andere EU-landen. Dit forum vertegenwoordigt ruim een derde van de bevolking van de EU en de betrokken landen produceren meer dan 40 % van de elektriciteit in de EU.

Dit akkoord omvat bepalingen waaruit blijkt dat gewerkt zal worden aan een gemeenschappelijke methodologie om risico’s voor de voorzieningszekerheid op regionaal niveau te beoordelen en passende voorwaarden voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit te scheppen.

Decentrale relevantie

Deze verklaringen tonen aan dat er een politieke wil is om de continuïteit van de energievoorziening en betaalbare prijzen voor de gebruiker te garanderen. Voor decentrale overheden biedt dit in potentie mogelijkheden om onderdeel uit te maken van een EU-brede energiemarkt waar ze zowel als afnemer of als aanbieder hun voordeel mee kunnen doen.

Door:

Paul Zondag & Merit van Veen, Europa decentraal

Bron:

Press Release, Europese Commissie

Meer informatie:

Klimaat en Energie, Europa decentraal
Vrij Verkeer, Europa decentraal
Roadmap energie-transitie 2050, Europa decentraal
Nieuwsbericht: Nederland moet pleiten voor gemeenschappelijk energiebeleid, Europese Ster
Website DG Energie, Europese Commissie
Website Interne Energiemarkt, Benelux
Verklaring van het Pentalateraal Energieforum, Benelux
Verklaring van Regionale Samenwerking, Benelux