Akkoord over laatste punten hervorming landbouwbeleid

4 oktober 2013Staatssteun

Europese landbouwministers, de Europese Commissie en het Europees Parlement hebben in de nacht van dinsdag 24 op woensdag 25 september een politiek akkoord bereikt over de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) dat vanaf volgend jaar van kracht wordt. In de tekst worden de politieke afspraken die afgelopen 26 juni zijn gemaakt vastgelegd. Alle dossiers, directe betalingen, gemeenschappelijke marktordening, plattelandsbeleid en horizontale regulering, zijn met ruime meerderheid van stemmen aangenomen.

Een van de doelstellingen van de hervorming van het Europese landbouwbeleid is het groener maken van de landbouw. Tussen 2014 en 2020 gaat er meer dan 100 miljard euro naar projecten om de landbouw te helpen in de uitdagingen rond biodiversiteit en klimaatverandering.

Onduidelijkheid

Op 26 juni 2013 sloten de Europese ministers van Landbouw en het Europees Parlement een grootschalig politiek hervormingsakkoord. Op een aantal punten bestond echter nog onduidelijkheid. Deze punten zijn nu opgehelderd, net op tijd voor de stemming op 30 september in de commissie Landbouw van het Europees Parlement. Opheldering na 30 september had voor de nodige vertraging gezorgd, en de hervorming zou niet meer voor het eind van het jaar zijn goedgekeurd.

Akkoord

Er is een akkoord bereikt over:

– cofinancieringsbijdrage voor plattelandsontwikkeling in een aantal achtergestelde regio’s wordt verhoogd naar 85%
– de ‘plafonnering’ en ‘depressiviteit’ van rechtstreekse betalingen aan een individueel landbouwbedrijf
– geleidelijke aanpassing van de nationale enveloppe voor rechtstreekse betalingen
– nationale toelagen voor plattelandsontwikkeling
– medefinanceringspercentages

Het Europees Parlement moet plenair nog instemmen met het akkoord. Dit gebeurt later in oktober of begin november. Hiermee wordt besloten over zaken als de overheveling van middelen tussen de eerste en tweede peiler en visa versa. Het nieuwe GLB gaat voor het grootste deel volgend jaar in. Alleen het systeem voor directe betalingen is uitgesteld tot 1 januari 2015.

Uitvoering

De uitvoering van de plannen in Nederland zal landsdelig worden opgepakt en ingevuld. De provincies hebben al concept-programma’s opgesteld die invulling geven aan de gestelde prioriteiten.

Door:

Marloes van Nistelrooij, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel

Bron:

Europese Commissie, ‘Reform of the Common Agricultural Policy (CAP): Political agreement reached on last remaining points’, 24-9-2013
Volkskrant, ‘EU-lidstaten akkoord over hervorming landbouwbeleid’, 25-9-2013

Meer informatie:

Akkoord van 26 juni 2013
Gemeenschappelijk Landbouw Beleid
Europees Parlement, ‘New farm policy clears key hurdle: Agriculture MEPs endorse CAP reform deal’, 30-9-2013