Alle twaalf partnerschappen Urban Agenda EU gerealiseerd

De laatste vier partnerschappen binnen de Urban Agenda voor de Europese Unie (UAEU) hebben groen licht gekregen, in totaal zijn er nu twaalf partnerschappen. De twaalf partnerschappen die werden voorzien in het Pact van Amsterdam zijn daarmee nu compleet. De thema’s van de nieuwe partnerschappen zijn: aanbestedingen, energietransitie, duurzaam landgebruik en klimaatadaptie. In deze nieuwe partnerschappen zal eveneens getracht worden het samenwerken tussen steden te bevorderen en zo betere en gemakkelijkere toepassing van Europees beleid op specifieke thema’s te bereiken.

Pact van Amsterdam

Tijdens het Nederlands EU-voorzitterschap werd door de verantwoordelijke Europese ministers (urban matters) het Pact van Amsterdam gesloten. In dit Pact werd besloten tot het oprichten van in totaal twaalf partnerschappen. Binnen de Urban Agenda werken Europese Commissie, lidstaten, Europese stedelijke gebieden en regio’s samen aan een betere en sterkere stedelijke dimensie in het Europees beleid. Dit doen ze door voorstellen te formuleren voor betere EU-regelgeving, beter gebruik van Europese financiële instrumenten en betere kennisuitwisseling.

Deze drie verbeterpunten zijn toegespitst in een bepaald onderwerp van het partnerschap.

Partnerschappen tijdens Nederlands voorzitterschap

Nog tijdens het Nederlands voorzitterschap werden de volgende vier partnerschappen gerealiseerd:

  • Luchtkwaliteit (gecoördineerd door Nederland);
  • Huisvesting (gecoördineerd door Slowakije);
  • Integratie van migranten en vluchtelingen (gecoördineerd door gemeente Amsterdam);
  • Armoede in steden (gecoördineerd door België).

Partnerschappen tijdens voorzitterschap Bratislava

Ook in 2016, onder het voorzitterschap van Bratislava, werden nog eens vier partnerschappen geïntroduceerd:

  • Circulaire economie (gecoördineerd door Oslo (Noorwegen));
  • Digitale transitie (gecoördineerd door Estland, Sofia (Bulgarije) en Oulo (Finland));
  • Banen en vaardigheden in de lokale economie (gecoördineerd door Roemenië, Jelgava (Letland) en Rotterdam);
  • Stedelijke mobiliteit (gecoördineerd door Tsjechië en Karlsruhe (Duitsland)).

Partnerschappen tijdens Maltees voorzitterschap

Onder het Maltees voorzitterschap zijn hier de laatste vier partnerschappen bijgekomen, namelijk:

Nederland als voorloper

Het feit dat de twaalf partnerschappen nu allemaal gerealiseerd zijn, kan gezien worden als een mijlpaal voor Nederland. Nederland is er in geslaagd om ook na het voorzitterschap de UAEU verder uit te bouwen. Ook neemt Nederland zelf een prominente rol in een groot deel van de partnerschappen.

Website Urban Agenda For the EU

De website www.urbanagendaforthe.eu is een online platform waar belanghebbenden en burgers uitgenodigd worden om deel te nemen om zo te helpen met de vormgeving van de partnerschappen.

Bron:

Europese Agenda Stad: dozijn partnerschappen compleet, Agenda Stad

Door:

Femke Salverda en Tessa de Vries, Europa decentraal

Meer informatie:

Infographic, Urban Agenda for the EU
Urban Agenda, Europa decentraal
www.urbanagendaforthe.eu
Europese Agenda Stad: Nieuwe partnerschappen bekendgemaakt, nieuwsbericht Europa decentraal
Vier nieuwe partnerschappen binnen de Urban Agenda van start, nieuwsbericht Europa decentraal