Alleen nog maar elektrische auto’s in 2050. Hoe kunnen decentrale overheden bijdragen?

22 juni 2015Vervoer

Alle personenauto’s in Europa moeten in 2050 worden aangedreven door een elektromotor met elektriciteit uit batterijen of waterstof-brandstofcellen, als het aan de Europese Commissie ligt. Om dit mogelijk te maken, moeten beleidsmakers op lokaal, landelijk en Europees niveau intensief gaan samenwerken. Er moet namelijk nog veel gebeuren.

Vervoer 2050

De Europese Commissie wil het vervoersysteem hervormen en heeft hier enkele doelstellingen voor neergelegd. Zo heeft de Europese Unie een 60% CO2-reductieverplichting opgelegd aan de hele transportsector voor 2050. Alle personenauto’s zouden tegen die tijd dus moeten worden aangedreven op een elektromotor met elektriciteit uit batterijen of waterstof-brandstofcellen. De EU stuurt aan op een complete revolutie in de autowereld. Verbrandingsmotoren en benzinepompen maken plaats voor accu’s, brandstofcellen, laadpalen en waterstoftankstations.

2035: enkel auto’s met een elektrische aandrijving

Vanwege de strenge reductie-eisen moeten personen- en bestelauto’s emissievrij rijden op duurzaam geproduceerde stroom en waterstof. Dan resteert alleen nog de uitstoot van zwaardere vrachtwagens vliegtuigen, schepen en treinen, die deels nog fossiele brandstoffen zullen gebruiken. Omdat het vijftien jaar duurt voordat het hele wagenpark vervangen is, worden vanaf 2035 alleen nieuwe personenauto’s verkocht met elektrische aandrijving.

Europese Green eMotion project

In het Europese Green eMotion project heeft het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) specifiek onderzocht wat er nodig is voor een grootschalige uitrol van batterij-elektrische auto’s.

ECN stelt dat er infrastructuur nodig is waarbij auto’s overal in Europa kunnen laden. Het elektriciteitsnet moet het aankunnen, mensen moeten een elektrische auto willen kopen en de beleidsmakers moeten dezelfde doelen nastreven. Decentrale overheden hebben dus een grote rol in de toekomstplannen van de Europese Commissie te spelen.

Publiek toegankelijke laadinfrastructuur

Publiek toegankelijke laadinfrastructuur wordt als een van de prioriteiten gezien. Maar de exploitatie van publiek toegankelijke laadinfrastructuur is nog niet rendabel. Decentrale overheden kunnen hierbij helpen door bijvoorbeeld subsidies te verlenen aan investeerders. Er moet hier echter wel rekening gehouden worden met de staatssteunregels. Meer hierover kunt u in ons dossier staatssteun lezen. Het subsidiëren van projecten met betrekking tot laadpalen zou onder de milieuvrijstelling uit de AGVV kunnen vallen. Daarnaast zouden decentrale overheden er ook voor kunnen kiezen om de laadpalen zelf te exploiteren.

Als onderdeel van de Green Deal laadinfrastructuur stelt de Rijksoverheid een bijdrage beschikbaar aan decentrale overheden voor het realiseren van laadinfrastructuur. Deze bijdrage komt beschikbaar naar goedkeuring van de Europese Commissie. Decentrale overheden kunnen wel alvast een vooraanmelding doen bij de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO)

Slimme locaties en toekomstplannen.

Het is belangrijk dat decentrale overheden bij het maken en uitvoeren van toekomstplannen rekening houden met de eis van de Europese Commissie om in 2050 enkel elektrische personenauto’s te hebben rijden. Er moet gezocht worden naar slimme locaties voor de laadpalen. Daarnaast moeten decentrale overheden in overleg met bijvoorbeeld woningbouwcorporaties al rekening houden met elektrisch rijden bij de plannen voor nieuwbouw of bij het verlenen van vergunningen. Ook bij de bouw van nieuwe parkeergarages moeten de doelstellingen van de EU met betrekking tot elektrisch rijden al meegenomen worden.

Door:

Femke Salverda, Europa decentraal

Bron:

Groen7

Meer informatie:

Vervoer en milieu, Europa decentraal
Vervoer 2050, Europa decentraal
Praktijkvraag type laadpaal, Europa decentraal
Vervoer 2050, Europese Commissie
Europese Green eMotion project, ECN