Almelo legt steunplan stadion voor aan Commissie

31 maart 2014Staatssteun

De gemeenteraad van Almelo heeft besloten een lening van €8,2 miljoen te verstrekken voor de uitbreiding van het voetbalstadion aan de Stichting Stadion Heracles. Voor verlening legt de Overijsselse gemeente haar steunplannen nog voor aan de Europese Commissie. Afgelopen jaar nog is Brussel een onderzoek gestart naar de steun van vijf gemeenten aan plaatselijke voetbalclubs. Door de Commissie vooraf steunmaatregelen te laten toetsen op mogelijke strijdigheid met de Europese staatssteunregels kunnen problemen voorkomen worden.

Lening

De lening is bedoeld voor de uitbreiding van het Polman stadion van 8.500 naar 13.500 zitplaatsen. Medio 2015 zou de verbouwing gereed moeten zijn. De staatssteun moet nog wel goedgekeurd worden door de Europese Commissie.

Winkelruimte

Eerdere plannen voor complete nieuwbouw van het Polman stadion gingen niet door. De gemeente had hiervoor toestemming gegeven, als hiernaast 50.000 vierkante meter nieuwe winkelruimte gerealiseerd zou worden. Dit plan stuitte echter op verzet van de provincie Overijssel, die dreigde €8,9 miljoen voor de versterking van de Almelose binnenstad in de ijskast te zetten. De stichting Stadion Heracles zag na marktconsultatie op de haalbaarheid van de plannen, zelf af van het plan voor complete nieuwbouw.

Onderzoek

In maart 2013 startte de Commissie nog een onderzoek naar staatssteun van vijf Nederlandse gemeenten aan de plaatselijke voetbalclubs. De Commissie had ernstige twijfels of de financiële steun die Tilburg, Nijmegen, Den Bosch, Eindhoven en Maastricht verleend hadden in lijn was met de Europese staatssteunregelgeving.

Toetsing vooraf

De gemeente Almelo wil niet in een dergelijke situatie terecht komen. Daarom melden zij de voorgenomen steun ter beoordeling bij de Commissie aan. Pas als de Commissie akkoord is, wordt de steun verleend.

Huidige regelgeving staatssteun

De EU heeft geen bevoegdheid om bindende regels op sportgebied te maken. Er is dan ook geen apart staatssteunkader op dit gebied. Op sport zijn daarom de algemene staatssteunregels van toepassing. Voor decentrale overheden is het van belang te weten dat steunverlening aan zowel professionele als amateursportverenigingen dus ook (verboden) staatssteunelementen kan bevatten.

Herziening

De Europese Commissie heeft voorgesteld staatssteun voor sportinfrastructuur toe te voegen aan de nieuwe Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Steun aan sportinfrastructuur zou dan verenigbaar zijn met de interne markt en vrijgesteld van de aanmeldingsplicht. Het gaat hier met name om steun voor sportinfrastructuur voor gebruikers uit de amateursport.

Profclubs

Steun aan sportinfrastructuur die gebruikt wordt door één gebruiker uit de profsport is enkel toegestaan wanneer de betreffende infrastructuur minimaal 20% van de tijdcapaciteit op jaarbasis beschikbaar is voor andere prof- of amateursporters. De nieuwe AGVV gaat waarschijnlijk in op 1 juli 2014.

Door

Lukas Ament en Arlette van den Berg, Europa decentraal

Bronnen

Nieuws, Heracles mag stadion uitbreiden van gemeente Almelo, NU.nl
Nieuws, Eindelijk vorderingen in besluit Polman Stadion, Algemeen Dagblad

Meer informatie:

Ontwerp Algemene Groepsvrijstellingsverordening, Europese Commissie
Nieuwsbericht ‘in 10 stappen op de hoogte: Stap 2: AGVV en sport’, Europa decentraal
Nieuwsbericht ‘EC start nader onderzoek steun Nederlandse profvoetbalclubs’, Europa decentraal
Sport, Staatssteun, Europa decentraal