Ambitieus cohesiebeleid centraal in toekomst Europa

In een op 11 mei goedgekeurd advies, stellen Europese regio’s en steden dat cohesiebeleid tastbare resultaten oplevert en in de toekomst moet worden versterkt. De EU investeert tussen 2014 en 2020 zo’n 454 miljard euro in het reduceren van ongelijkheden en stimuleren van duurzame groei in alle regio’s, in partnerschap met de nationale, regionale en lokale actoren.

Hervorming

Voor een daadkrachtig EU cohesiebeleid na 2020 is hervorming echter vereist. De bestuurders in het Comité van de Regio’s zijn het erover eens dat met voldoende financiering, meer flexibiliteit en eenvoudigere procedures het cohesiebeleid herstel van de Europese economieën kan versnellen en inclusiever kan maken. Op die manier kan de EU dringende uitdagingen aanpakken, zoals migratie, klimaatverandering en energietransitie.

Adviesrapport

Het Comité van de Regio’s is de eerste EU-instelling die een officieel standpunt uitdraagt over de ontwikkeling van het belangrijkste investeringsbeleid van de EU-28. Het advies over de toekomst van het cohesiebeleid na 2020 is voorbereid door Michael Schneider, staatssecretaris van de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt en voorzitter van de EVP-fractie in het CvdR. Het rapport schetst de gewenste beleidskoers voor de komende voorstellen voor de EU structuur- en investeringsfondsen na 2020.

Brexit

Europese regionale en lokale leiders zijn zich er van bewust dat het cohesiebeleid kan worden ondermijnd door de financiële gevolgen van de Brexit. Bovendien bestaat er politieke druk betreffende het financieren van nieuwe prioriteiten, zoals veiligheid en grenscontroles. Het Comité verzet zich tegen een verschuiving van middelen en vraagt dat, zelfs na de Brexit, het huidige aandeel van de EU-begroting voor het cohesiebeleid wordt gehandhaafd.

Rapporteur

Michael Schneider, rapporteur van de opinie, erkent dat migratie, veiligheid of nieuwe investeringsinstrumenten meer aandacht krijgen in de publieke discussie. “Cohesiebeleid mag echter niet worden weggeschoven op het moment dat wij euroscepsis willen aanpakken en voor meer eenheid tussen onze burgers willen zorgen. Cohesiebeleid is het meest indrukwekkende Europees instrument voor solidariteit en het bouwen van bruggen tussen Europese gemeenschappen.” Schneider zal zijn opinie op woensdag 24 mei tijdens een lunchmeeting bij het HNP overhandigen aan Eurocommissaris voor regionaal beleid Corina Crețu.

Meerwaarde voor de Unie

Günther Oettinger, de Commissaris verantwoordelijke voor begroting, stelde dat minder geld na de Brexit niet uit te sluiten is. “Ik zal er echter alles aan doen om de middelen voor het cohesiebeleid in stand te houden, des te meer we aantonen dat cohesiebeleid daadwerkelijke meerwaarde voor de Unie oplevert, des te meer men begrijpt dat iedereen baat heeft bij een stabiele en duurzame cohesie.”

Bron:

Persbericht, Comité van de Regio’s
Infographic, Comité van de Regio’s

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies