Ambitieuze waterdoelen gesteld bij een tweetal conferenties in Leeuwarden

15 februari 2016Milieu

Vorige week heeft in Leeuwarden een tweetal conferenties plaatsgevonden: de EIP (European Innovation Partnership) Water conferentie en de Cities and Water conferentie. Beide conferenties werden gehouden in het teken van het Nederlandse EU voorzitterschap. De EIP Water conferentie resulteerde in de Leeuwarden Declaration, terwijl de Cities and Water conferentie de start van een Europese Agenda Water 2030 lanceerde.

Wat is EIP Water

EIP Water staat voor the European Innovation Partnership on Water. Het is een initiatief binnen de EU 2020 Innovatie Unie. EIP Water faciliteert de ontwikkeling van innovatieve oplossingen, om zo belangrijke Europese en mondiale uitdagingen met betrekking tot water aan te pakken. Meer informatie over het EIP Water en de structuur van EIP Water kunt u hier vinden.

EIP Water conferentie

Op 10 februari 2016 organiseerde EIP Water de derde EIP Water conferentie in Leeuwarden. Deze conferentie werd georganiseerd door de Europese Commissie, in samenwerking met Wetsus, de Gemeente Leeuwarden, de provincie Fryslân, VEWIN, de Unie van Waterschapen en Watercampus Leeuwarden. Meer dan 650 deelnemers uit 50 verschillende landen bediscussieerden de stand van zaken van water gerelateerde innovatie in Europa. De voorbeelden, ideeën, aanbevelingen en acties die tijdens deze conferentie verzameld zijn, zijn gebundeld in de Leeuwarden Declaration.

Leeuwarden Declaration

Deze verklaring presenteert de belangrijkste bevindingen en een Europese innovatie actieagenda die de dringende noodzaak aankaart om de ontwikkeling en invoering van innovatie te versnellen. De verklaring roept op om water hoog op de agenda te zetten. Onder andere de waterefficiëntie zou verbeterd moeten worden. Meer over deze Leeuwarden Declaration kunt u hier lezen.

Cities and Water conferentie

Aansluitend op de EIP Water conferentie vond de Cities and Water conferentie plaats. 150 waterexperts uit heel Europa werden op 11 februari 2016 in Leeuwarden ontvangen. Tijdens deze conferentie werd de basis gelegd voor de Urban Water Agenda 2030. Deze Agenda benoemt de belangrijke aan water gerelateerde zaken voor steden en stelt doelstellingen voor 2030. Ook een uitvoeringsprogramma met concrete acties gaat ontwikkeld worden. U kunt hier de concept Urban Water Agenda 2030 vinden.

Tijdens deze conferentie is ook het nieuwe OESO rapport gepresenteerd. Dit rapport gaat over water governance in steden, en is gebaseerd op een studie van de 48 steden in 17 verschillende landen. U kunt daar hier meer over lezen.

Steden kunnen van elkaar leren

Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden stelt tijdens de Cities and Water conferentie: ‘Europese steden kunnen van elkaar leren. Dit is ook de reden waarom we de Leeuwarden Declaration hebben geïnitieerd’. Eurocommissaris Karmenu Vella stelt: “Steden willen welvaart. Daarom is het belangrijk om een goed stedelijk watersysteem hebben. De Urban Agenda Water 2030kan hen helpen bij het vaststellen van doelstellingen, helpen om acties te nemen en kansen te begrijpen.

Door:

Femke Salverda, Europa decentraal

Bron:

Dutch Water Sector 

 

Meer informatie:

Website EIP Water
Innovation Union
The Leeuwarden Declaration: why and how drive water innovation in Europa, EIP Water