Apple kreeg meeste ongeoorloofde staatssteun ooit

5 september 2016Staatssteun

Afgelopen week stonden de (financiële) media er bol van. De Europese Commissie heeft geoordeeld dat Apple jarenlang ongeoorloofde staatssteun heeft ontvangen van de Ierse overheid. Ook wanneer decentrale overheden fiscale maatregelen treffen kunnen ze te maken krijgen met de staatssteunregelgeving.

Fiscale voordelen Apple

De Europese Commissie concludeert dat Ierland Apple een bedrag van € 13 miljard aan voordelen heeft toegekend. Het is dan ook gelijk de grootste staatssteunzaak in de geschiedenis. Een selectieve behandeling is verboden volgens de Europese staatssteunregels, omdat in dit geval Apple hierdoor beduidend minder belasting hoefde te betalen dan andere bedrijven.

Onderzoeksprocedure gestart 

De Commissie opende in 2014 de formele onderzoeksprocedure. Gedurende deze procedure heeft de Commissie onderzocht of Ierland daadwerkelijk steun verleende aan Apple door middel van gunstige fiscale voordelen. Er is geconcludeerd dat de fiscale afspraken tussen Ierland en Apple inderdaad hebben geleid tot onverenigbare staatssteun. De Commissie meent dan ook dat deze steun terugbetaald moet worden. In deze zaak gaat het dus dan niet om een boete die de Commissie opgelegd heeft aan Apple, maar dient de steun die Apple heeft ontvangen terugbetaald te worden aan de lidstaat Ierland.

Terugvordering

De Ierse belastingdienst dient de staatssteun (inclusief rente) dus terug te vorderen op Apple. Echter, zowel Apple als de Ierse overheid hebben aangegeven tegen het oordeel van de Europese Commissie in beroep te gaan bij het Europese Hof van Justitie. Een dergelijke procedure duurt doorgaans enkele jaren.

Fiscale maatregelen en staatssteun

Staatssteun kan in allerlei vormen voorkomen en beperkt zich niet alleen tot de ‘klassieke’ subsidie. In veel gevallen is het lastig na te gaan welke maatregel wel, en welke maatregel niet tot staatssteun kan leiden. Zo kan er bijvoorbeeld  ook indirect sprake zijn van staatssteun als de overheid op enigerlei wijze inkomsten derft en hierdoor een voordeel verleent. Als een overheid bijvoorbeeld zijn inkomsten (zoals leges of belastingen) misloopt om een onderneming te laten profiteren, kan er sprake zijn van staatssteun. In deze zaak gaat het dan ook om fiscale voordelen die Apple genoot ten opzichte van andere ondernemingen.

Decentrale relevantie staatssteun

Om te bepalen of er al dan niet sprake is van staatssteun, moet zorgvuldig worden afgewogen of aan alle criteria van het staatssteunverbod wordt voldaan. Mogelijkerwijs is er bijvoorbeeld geen sprake van een economisch voordeel. Het is in ieder geval van belang voor decentrale overheden om na te gaan in hoeverre hun (voorgenomen) fiscale maatregelen ‘staatssteunproof’ zijn.

Door:

Paul Zondag en Zana Sami, Europa decentraal

Bron:

Staatssteun: Ierland kende Apple tot 13 miljard EUR verboden belastingvoordelen toe, persbericht Europese Commissie

Meer informatie:

Staatssteun, Europa decentraal
Vormen staatssteun, Europa decentraal
Risico niet-naleving, Europa decentraal