Asscher wil detacheringsrichtlijn wijzigen tijdens voorzitterschap

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil tijdens het Nederlands EU voorzitterschap in 2016 de Europese detacheringsrichtlijn aanpassen, zo gaf hij deze week te kennen bij BNR. Asscher wil onder meer door deze stap oneerlijke arbeidsconcurrentie uitbannen. Gemeenten hebben regelmatig te maken met deze richtlijn als grensoverschrijdende arbeiders zich (tijdelijk) vestigen in hun gemeente.

Oost-Europa

Asscher wil zich in Brussel hard maken voor de strijd tegen goedkope arbeidskrachten uit met name Oost-Europa. Volgens hem zorgt de komst van deze werknemers voor een oneerlijke concurrentie tegenover Nederlanders, omdat de Oost-Europeanen in Nederland werken maar in eigen land sociale lasten betalen.

Detacheringsrichtlijn

De detacheringsrichtlijn is een sociale richtlijn die een gezonde en veilige werkomgeving bewerkstelligt voor gedetacheerde werknemers. De richtlijn is vooral bedoeld om te voorkomen dat grensoverschrijdende arbeiders voor een te laag loon en/of slechte arbeidsomstandigheden aan het werk worden gezet. Daarnaast maakt deze richtlijn het mogelijk dat arbeiders in andere lidstaten kunnen werken, zonder in de betreffende lidstaat premies te betalen. Dit zorgt ervoor dat zij goedkoper zijn dan Nederlandse arbeidskrachten wat resulteert in oneerlijke concurrentie, aldus Asscher.

Steun

Ondanks het feit dat het principe van vrij verkeer veel welvaart brengt in Europa zegt Asscher vanuit meerdere landen te merken dat er ook een schaduwkant aan de regelgeving zit die aangepakt dient te worden. Hij verwacht onder andere steun te krijgen van Duitsland en Frankrijk wanneer hij dit onderwerp op tafel legt tijdens het Nederlands voorzitterschap in Brussel.

Door:

Jonneke Huijser en Madeleine Broersen, Europa decentraal

Bron:

Interview Asscher, BNR nieuwsradio

Meer informatie:

Detacheringsrichtlijn, Europa decentraal
Richtlijn 96/71/EG Detacheringsrichtlijn