Asscher wil onterechte bijstand aan EU-burgers beperken

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dat gemeenten niet langer bijstand hoeven te verstrekken aan EU-burgers indien de rechtmatigheid van hun verblijf wordt betwist. De minister wil een wettelijke grondslag creëren om te voorkomen dat EU-burgers ten onrechte bijstand ontvangen. Dit zei hij tijdens een overleg met de Tweede Kamer op donderdag 25 april.

Heikel punt

Naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 18 maart moeten gemeenten aan EU-burgers bijstand verstrekken ondanks dat de aanvragers hier niet altijd recht op hebben vanwege een onrechtmatig verblijf in Nederland. Gemeenten zijn verplicht een uitkering te verstrekken in afwachting van een oordeel van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

In de meeste gevallen duurt het lang voordat de IND, die hiertoe uitsluitend bevoegd is, een oordeel kan verstrekken aan een gemeente. Dit heeft tot gevolg dat gemeenten wellicht ten onrechte bijstand hebben moeten verstrekken. Voor gemeenten is het zogenoemde ‘uitkeringstoerisme’ een grote kostenpost. Minister Asscher beoogt middels een wettelijke regeling dit heikel punt te verhelpen.

Voorschot aanvragers bijstand

Wel blijven gemeenten verplicht een voorschot te betalen aan aanvragers van een uitkering als die in afwachting zijn van een uitspraak van de IND. Daar is volgens Asscher niets aan te veranderen. Ondertussen gaat Asscher overleggen met staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) om de huidige praktijk te verbeteren. Hij wil dat gemeenten meer informatie krijgen over de regels, gaat experimenteren met andere werkwijzen en wil zorgen dat de IND en gemeenten beter gaan samenwerken.

Door:

Karin van den Brand en Ronald Heuts, Europa decentraal

Bron:

Asscher: bij twijfel geen bijstand voor EU-burgers’, Europa NU, 25 april 2013

Meer informatie:

Gemeenten mogen niet oordelen over verblijfsrecht EU-burgers’, Europa decentraal
Werkgelegenheid en sociaal beleid
Uitspraak Centrale Raad van Beroep, LJN: BZ3854, 18 maart 2013