Nieuws - 12 september 2022

Openbare raadpleging over staatssteunregels voor garanties geopend

De garantiemededeling beschrijft hoe kan worden beoordeeld of staatsgaranties als staatssteun moeten worden aangemerkt. De Europese Commissie vraagt nu feedback op het functioneren van deze garantiemededeling. Reageren kan tot 21 november 2022.

Nieuws - 29 april 2022

Berichtenbox & Single Digital Gateway: Are you ready?!

Via de Berichtenbox kunnen ondernemers met decentrale overheden communiceren. Vanaf december 2022 komen er nieuwe verplichtingen! In het kader van de Single Digital Gateway moet ook informatie over online procedures voor burgers toegankelijk worden gemaakt. Wij spraken hierover met Paul Hogenhuis van de provincie Noord-Brabant.