...
Nieuws - 18 september 2023

Staat van de Unie: Waar moeten decentrale overheden op letten?

Energie, sociale zekerheid, digitalisering en economische ontwikkeling waren op 13 september 2023 de hoofdpunten van Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. Deze onderwerpen kwamen tijdens haar jaarlijkse toespraak, de Staat van de Unie, in het Europees Parlement aan bod. Verder berichtte Von der Leyen ook over plannen voor de toekomst van de Europese Unie.

...
Nieuws - 14 september 2023

Sonja Hibbert nieuwe directeur-bestuurder KED

Kenniscentrum Europa Decentraal verwelkomt per 18 september 2023 Sonja Hibbert als haar nieuwe directeur-bestuurder. Met haar ervaring en expertise gaat Hibbert een sleutelrol spelen in het informeren van decentrale overheden over de juiste toepassing van Europese regelgeving.

...
Nieuws - 17 juli 2023

Stimulans groei en cohesie in EU-grensregio’s

Er zijn thema’s en beleidsterreinen die zich het beste lenen voor een lokale aanpak, andere hebben weer meer baat bij een grensoverstijgende aanpak. Zo grenzen in Nederland alleen al zeven provincies aan Duitsland of België. Om lidstaten op weg te helpen is er het initiatief ‘b-solutions: solving cross-border obstacles’ van het directoraat-generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling (DG Regio) van de Europese Commissie.

...
Nieuws - 10 juli 2023

Nederland voortrekker digitale innovatie

Net als in 2022 is Nederland aangemerkt als ‘Innovatieleider’ en dit heeft sterk te maken met de voortrekkersrol in de digitale transformatie. Ook steeg het op de lijst van meest concurrerende economieën van de 6e naar de 5e plaats.

...
Nieuws - 9 juli 2023

Interview met Amber Stoof: Digitalisering blijft prioriteit voor EU en lidstaten

Amber Stoof is werkzaam als attaché ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de Permanente Vertegenwoordiging (PV). De PV behartigt de Nederlandse belangen in de Europese Unie (EU). Zij houdt zich daar voornamelijk bezig met digitalisering. Decentrale overheden moeten hier nadrukkelijk mee aan de slag. KED sprak Amber over haar werk bij de PV en de uitdagingen op het gebied van digitalisering.

...
Nieuws - 15 mei 2023

Raadpleging EU strategie voor jongeren 2019-2027

De tussentijdse evaluatie is geopend voor de EU-strategie voor jongeren 2019-2027. De Europese Commissie vraagt feedback op de strategie. Reageren kan tot 2 augustus 2023.

...
Nieuws - 3 april 2023

Terugblik afscheid Fenna Pols – Werken met Europa borrel

Op 16 maart namen we afscheid van directeur-bestuurder Fenna Pols. Na 14 jaar tomeloze inzet gaat zij bij de gemeente Súdwest-Fryslân aan de slag als directeur Sociaal Domein. De tweede bijeenkomst voor 2023 van de serie ‘Werken met Europa’ plaats bood een ideale gelegenheid om hierbij stil te staan.

...
Nieuws - 13 maart 2023

European Capital of Innovation Awards 2023: aanmeldingen van start

De Europese Commissie heeft op 7 maart de negende editie van de European Capital of Innovation Awards (iCapital) gelanceerd. Dit is een jaarlijkse prijs die wordt uitgereikt aan Europese steden die koplopers zijn op het gebeid van innovaties ter bevordering van het welzijn van inwoners. Kandidaten kunnen zich van 8 maart 2023 tot 29 juni 2023 (17:00 uur) aanmelden.

...
Nieuws - 20 februari 2023

Werken met Europa – Afscheid Fenna Pols

Kenniscentrum Europa Decentraal, het Liaisonbureau van het Europees Parlement, de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie, de Europese Investeringsbank en de Haagse Hogeschool nodigen u van harte uit voor de tweede Werken met Europa-borrel. Tijdens deze tweede editie staan we stil bij het afscheid van directeur-bestuurder Fenna Pols.

...
Nieuws - 6 februari 2023

Nieuwe uitdaging voor directeur-bestuurder Fenna Pols

Na meer dan 14 jaar neemt directeur-bestuurder Fenna Pols afscheid van Kenniscentrum Europa Decentraal. Zij gaat bij de gemeente Súdwest-Fryslân aan de slag als directeur Sociaal Domein.

...
Nieuws - 30 januari 2023

Geslaagde herstart Werken met Europa borrel!

KED kijkt terug op een geslaagde herstart van de Werken met Europa borrel! Op 24 januari vond in het Huis van Europa in Den Haag de eerste bijeenkomst van 2023 plaats. Thema: Europees klimaatbeleid.