...
Nieuws - 20 oktober 2022

Tijdelijke bescherming voor mensen uit Oekraïne verlengd

Het conflict tussen Rusland en Oekraïne duurt inmiddels al bijna 8 maanden. Nu aannemelijk is dat het conflict langer zal voortduren, is de toepassing van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming met een jaar verlengd, namelijk tot en met 4 maart 2024.

...
Nieuws - 26 september 2022

Toolkit Energiearmoede: waar moeten gemeenten op letten?

Om gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van energiearmoede en de verduurzaming van woningen heeft het ministerie van BZK de toolkit ‘Energiearmoede’ opgesteld. De toolkit bevat informatie over de toepassing van (Europese) regelgeving en best practices.

...
Nieuws - 12 september 2022

Openbare raadpleging over staatssteunregels voor garanties geopend

De garantiemededeling beschrijft hoe kan worden beoordeeld of staatsgaranties als staatssteun moeten worden aangemerkt. De Europese Commissie vraagt nu feedback op het functioneren van deze garantiemededeling. Reageren kan tot 21 november 2022.

...
Nieuws - 30 juni 2022

Verzoek om input voor de-minimisvrijstelling staatssteun

De Europese Commissie vraagt om input voor de herziening van de de-minimisvrijstelling voor kleine steunbedragen. De Commissie stelt voor om het maximale bedrag aan de-minimissteun te verhogen en een verplichting op te nemen voor het voeren van een de-minimisregister. Dat laatste zou betekenen dat decentrale overheden alle door hen verstrekte de-minimissteun moeten registreren.

...
Nieuws - 29 april 2022

Berichtenbox & Single Digital Gateway: Are you ready?!

Via de Berichtenbox kunnen ondernemers met decentrale overheden communiceren. Vanaf december 2022 komen er nieuwe verplichtingen! In het kader van de Single Digital Gateway moet ook informatie over online procedures voor burgers toegankelijk worden gemaakt. Wij spraken hierover met Paul Hogenhuis van de provincie Noord-Brabant.

...
Nieuws - 11 april 2022

Terugblik zesde editie landelijk staatssteunnetwerk

De organisatie van het Landelijk Staatssteunnetwerk kijkt terug op een succesvolle zesde editie. Ditmaal in de vorm van een webinar dat plaatsvond op 5 april. De bijeenkomst stond volledig in het teken van klimaatverandering en de energietransitie. 

...
Nieuws - 7 maart 2022

Raad akkoord met tijdelijke bescherming Oekraïners

De Raad van de Europese Unie heeft op 4 maart een uitvoeringsbesluit genomen dat tot gevolg heeft dat de Richtlijn Tijdelijke Bescherming wordt geactiveerd. Mensen uit Oekraïne krijgen hierdoor tijdelijke bescherming in de EU. 

...
EU Rechtspraak - 27 februari 2023

Is de Dienstenrichtlijn van toepassing op een situatie tussen burgers als die richtlijn niet goed is geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving?

Kan een voldoende onvoorwaardelijke en nauwkeurige bepaling van de Dienstenrichtlijn worden ingeroepen in een geding tussen twee particulieren? Zo niet, kan een (decentrale) overheid aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade in een geding tussen particulieren veroorzaakt door het handelen van de (decentrale) overheid in strijd met deze richtlijn? Vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie hierover is bevestigd in het arrest Thelen Technopark Berlin.