...
EU Rechtspraak - 27 februari 2023

Is de Dienstenrichtlijn van toepassing op een situatie tussen burgers als die richtlijn niet goed is geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving?

Kan een voldoende onvoorwaardelijke en nauwkeurige bepaling van de Dienstenrichtlijn worden ingeroepen in een geding tussen twee particulieren? Zo niet, kan een (decentrale) overheid aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade in een geding tussen particulieren veroorzaakt door het handelen van de (decentrale) overheid in strijd met deze richtlijn? Vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie hierover is bevestigd in het arrest Thelen Technopark Berlin.

...
Nieuws - 13 december 2021

Factsheet Klokkenluidersrichtlijn

De Europese richtlijn voor de bescherming van klokkenluiders wordt niet tijdig geïmplementeerd in Nederlandse wetgeving. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft daarom een factsheet opgesteld over de gevolgen van deze niet-tijdige implementatie voor onder andere (decentrale) overheden.

...
Nieuws - 25 oktober 2021

Staatssteun: 2021 nu al een recordjaar met meer dan 400 kennisgevingen

2021 is nauwelijks voorbij, maar kent nu al een recordaantal aan kennisgevingen van staatssteun. Een belangrijke aanleiding hiervoor is de coronacrisis. Europa decentraal ondersteunt provincies en gemeenten bij deze kennisgevingen en maakt ze inzichtelijk in de kennisgevingen-barometer.

...
Nieuws - 18 oktober 2021

Consultatie over de AGVV herziening geopend

De Europese Commissie stelt voor om de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) te wijzigen om zo de digitale en groene transitie van Europa aan te moedigen. Decentrale overheden hebben nu de mogelijkheid om feedback te geven op het voorstel van de Commissie.

...
Nieuws - 6 september 2021

ACM in hoger beroep in zaak exploitatiebijdrage gemeente

Kan de exploitatiebijdrage van een gemeente buiten beschouwing worden gelaten voor het berekenen van de integrale kosten? De gemeente Heumen en de ACM zijn het oneens over de toepassing van de Wet Markt & Overheid. De ACM wil nu een principiële uitspraak van het College van Beroep in het bedrijfsleven.

...
Nieuws - 17 augustus 2021

Aanpassing AGVV voor groene & digitale transitie en steun uit EU-programma’s

De Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) is uitgebreid. Decentrale overheden kunnen de transitie naar een groene en digitale economie verder ondersteunen. Tot het einde van dit jaar blijft het ook mogelijk de AGVV te gebruiken voor steun aan door de coronacrisis getroffen ondernemingen.