...
EU Rechtspraak - 27 februari 2023

Is de methode van de verkoop tegen het beste bod geschikt om de marktwaarde van een perceel vast te stellen?

Decentrale overheden die transacties met gronden aangaan, dienen rekening te houden met de Europese staatssteunregels. De hoofdregel is dat dergelijke transacties staatssteun kunnen opleveren als deze niet tot stand komen aan de hand van één van de methodes die zijn beschreven in de Mededeling Grondtransacties van de Europese Commissie.

...
EU Rechtspraak - 27 februari 2023

Wanneer moeten middelen als ‘staatsmiddelen’ in de zin van het Europees staatssteunverbod worden aangemerkt?

Een steunmaatregel van een decentrale overheid kan (verboden) staatssteun opleveren als er onder meer sprake is van een maatregel die met staatsmiddelen is bekostigd. In de zaak Vent de Colère maakt het Hof van Justitie duidelijk dit begrip ruim moet worden geïnterpreteerd en niet slechts middelen omvat die rechtstreeks door de staat worden toegekend.

...
EU Rechtspraak - 27 februari 2023

Is bij een DAEB steunmaatregel economische efficiënte vereist?

Het Gerecht heeft een goedkeuringsbeschikking van de Europese Commissie voor het financieren van openbare ziekenhuizen in Brussel vernietigd. De Commissie had nader onderzoek moeten doen naar het overcompenseren van de ziekenhuizen voor hun DAEB taak.

...
EU Rechtspraak - 27 februari 2023

Wanneer is een eis in een aanbestedingsprocedure in strijd met de vrij verkeersregels?

Een Italiaanse regeling op grond waarvan bij een openbare aanbestedingsprocedure alleen een concessie kan worden verleend aan een vennootschap die beschikt over een minimaal volgestort kapitaal van € 10 miljoen is in strijd met het vrij verkeer van diensten en het vrij verkeer van vestiging. Deze uitspraak is relevant voor decentrale overheden omdat zij bij het opleggen van eisen in aanbestedingsprocedures rekening moeten houden met de vrij verkeersregels.