Nieuws - 12 juni 2023

Commissie en WHO werken aan mondiaal gezondheidscertificeringssysteem

De Europese Commissie en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben aangekondigd dat de WHO vanaf juni 2023 het systeem van de EU voor digitale COVID-19-certificering zal overnemen. De WHO zal dit bestaande systeem vervolgens gebruiken om een mondiaal gezondheidscertificeringssysteem op te zetten. Dit certificeringssysteem zal dienen ter bescherming van burgers tegen huidige en toekomstige gezondheidsbedreigingen.

Nieuws - 15 mei 2023

Publicatie: Data Governance Verordening Impact Analyse

KED heeft een factsheet over de impact van de Data Governance Verordening voor decentrale overheden gemaakt. Hieruit blijkt dat de impact van deze wet momenteel om diverse redenen gering is.

Nieuws - 24 april 2023

Factsheet herziening AGVV 2023

Op 9 maart 2023 is de nieuwe Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) gepubliceerd. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe AGVV van toepassing gaat zijn.

Nieuws - 20 maart 2023

Tijdlijn wet- en regelgeving digitalisering

KED heeft een interactieve tijdlijn ontwikkeld voor de Europese agenda op het gebied van digitalisering. Door deze tijdlijn krijgt u in één oogopslag een overzicht van het grote scala aan regels wat op dit moment al geldt en/of in de nabije toekomst van kracht zal gaan. De tijdlijn wordt voortdurend bijgewerkt.

EU Rechtspraak - 6 maart 2023

Met wie worden mijn persoonsgegevens gedeeld?

Naar aanleiding van een prejudiciële vraag van een Oostenrijkse rechter concludeerde Hof van Justitie van de Europese Unie dat het recht van een persoon om te weten met welke organisaties zijn of haar persoonsgegevens gedeeld worden beperkt kan worden.

Nieuws - 27 februari 2023

Consultatie over het Digital Decade 2030 programma geopend

Het Digital Decade programma wordt op dit moment gefinaliseerd met onder andere de toevoeging van zogeheten key performance indicators (KPI’s). Dit betreffen de indicatoren waarmee gemeten kan worden hoever een lidstaat is wat betreft de doelen die worden gesteld in het Digital Decade programma.

Nieuws - 25 oktober 2021

Voorrangsbeginsel: Europees recht staat boven het nationale recht

Het Poolse Constitutionele Hof heeft onlangs geoordeeld dat het Poolse recht boven het Europees recht staat. Dit is echter in strijd met een van de belangrijkste principes uit de Europese Unie, dat het Europese recht altijd een voorrangspositie inneemt. Wat houdt dit voorrangsbeginsel precies in?

Nieuws - 18 oktober 2021

Consultatie over de AGVV herziening geopend

De Europese Commissie stelt voor om de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) te wijzigen om zo de digitale en groene transitie van Europa aan te moedigen. Decentrale overheden hebben nu de mogelijkheid om feedback te geven op het voorstel van de Commissie.

EU Recht en beleid - 12 juli 2023

Vrijstellings­mogelijkheden

Als een steunmaatregel voldoet aan de vijf staatssteuncriteria, is het aanmelden van deze maatregel bij de Europese Commissie om goedkeuring te verkrijgen dan de enige mogelijkheid om de steun rechtmatig te kunnen verlenen?

Nieuws - 27 september 2021

Consultatie over toeristische diensten in de vorm van kortetermijnverhuur

De kortetermijnverhuur van woningen blijkt al jarenlang een probleem voor decentrale overheden. De Europese Commissie heeft daarom een voorstel voor een verordening geïntroduceerd dat deze vorm van verhuur aan banden legt. Belanghebbenden kunnen tot en met 14 oktober 2021 hierover feedback geven.