Nieuws - 3 juli 2023

430 miljoen voor Europese landbouw

De Europese Commissie (EC) stelt voor om 430 miljoen euro uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) beschikbaar te stellen voor de ondersteuning van Europese boeren. Economische en ecologische factoren maken het lastiger voor Europese boeren om rond te komen. Lidstaten moeten nog over het voorstel stemmen.

Nieuws - 5 juni 2023

Tweede ronde aanvragen voor het European Urban Initiative geopend 

De tweede ronde voor subsidieaanvragen van het European Urban Initiative is geopend. Steden kunnen zich aanmelden voor het Innovative Actions programma om financiële steun te ontvangen voor de ontwikkeling van vernieuwende oplossingen.

Nieuws - 15 mei 2023

Financieringsaanvragen energietransitie geopend

De European City Facility heeft de vijfde ronde voor financieringsaanvragen geopend. Gemeenten kunnen aanvragen indienen voor €60.000 euro om in te zetten voor de ontwikkeling van investeringsconcepten voor de energietransitie. Gemeenten kunnen aanvragen indienen tot 30 juni 2023 om 17:00.

Nieuws - 1 mei 2023

Oproepen European Urban Initiative Capacity Building

Het European Urban Initiative heeft de oproepen geopend voor twee projecten in het kader van ‘capacity building’. Gemeenten kunnen zich nu aanmelden voor een uitwisseling of strategisch advies rondom de uitdagingen van duurzame stedelijke ontwikkeling.

Nieuws - 24 april 2023

Europees Parlement stemt in met klimaatwetten

Het Europees Parlement heeft ingestemd met een aantal wetsvoorstellen binnen het Fit for 55-pakket. Hiermee gaat het Parlement akkoord met hervormingen van het emissiehandelssysteem en de introductie van het mechanisme voor koolstofgrenscorrectie en het Sociaal Klimaatfonds.

Nieuws - 3 april 2023

Terugblik afscheid Fenna Pols – Werken met Europa borrel

Op 16 maart namen we afscheid van directeur-bestuurder Fenna Pols. Na 14 jaar tomeloze inzet gaat zij bij de gemeente Súdwest-Fryslân aan de slag als directeur Sociaal Domein. De tweede bijeenkomst voor 2023 van de serie ‘Werken met Europa’ plaats bood een ideale gelegenheid om hierbij stil te staan.

Nieuws - 3 april 2023

1,3 Miljard euro voor digitale transitie en cyberveiligheid

Bent u bezig met digitalisering? Dan komt uw project in aanmerking voor financiering uit het Digital Europe fonds. De Europese Commissie heeft namelijk twee werkprogramma’s gepresenteerd op de gebieden van digitalisering in het algemeen en cyberveiligheid.

Nieuws - 20 maart 2023

Europese Commissie publiceert plannen om groene industrie te stimuleren

De Europese Unie is volgens de Europese Commissie te afhankelijk van derde landen voor de opwekking van duurzame energie. Daarom heeft ze een wetsvoorstel ingediend om de interne opwekkingscapaciteit te vergroten en CO2-opslag te stimuleren, namelijk de Net-Zero Industry Act (NZIA). Het voorstel zal invloed hebben op decentrale overheden, onder meer op het gebied van vergunningverstrekking, aanbesteden en ruimtelijke ordening.