Nieuws - 17 augustus 2021

Aanpassing AGVV voor groene & digitale transitie en steun uit EU-programma’s

De Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) is uitgebreid. Decentrale overheden kunnen de transitie naar een groene en digitale economie verder ondersteunen. Tot het einde van dit jaar blijft het ook mogelijk de AGVV te gebruiken voor steun aan door de coronacrisis getroffen ondernemingen. 

Nieuws - 3 mei 2021

Herziene Europese richtsnoeren voor regionale steunmaatregelen goedgekeurd

De herziene richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen voor de periode van 2022 tot 2027 bevatten voorwaarden waaronder (decentrale) overheden regionale steun mogen verlenen aan ondernemingen die zich in de aangewezen achterstandsregio’s bevinden.