...
Nieuws - 15 mei 2023

Steun voor uitkoop van boerenbedrijven goedgekeurd

Nederland mag voor 1,47 miljard euro steun verlenen aan Nederlandse landbouwers om de stikstofuitstoot in de buurt van Natura-2000-gebieden te verminderen. De Europese Commissie keurde op 2 mei de twee aangemelde Nederlandse steunregelingen goed die als doel hebben om de stikstofdepositie verder te beperken.