...
Nieuws - 12 december 2022

KED legt uit: Contractduur en waardebepaling

Om antwoord te geven op al uw vragen rondom aanbesteden heeft Kenniscentrum Europa Decentraal een serie gelanceerd: KED legt uit. Deze week staat Contractduur en waardebepaling hierin centraal.

...
Nieuws - 21 november 2022

Rondje langs de velden: KED in Brussel

Om decentrale overheden zo goed mogelijk van dienst te zijn is het cruciaal om warme contacten in ‘het Brusselse’ te onderhouden. Adviseurs Laura Hollmann (klimaat en milieu) en Brent Bos (fondsen) maakten een ‘rondje langs de velden’.

...
Nieuws - 21 november 2022

KED legt uit: Verantwoord aanbesteden

Om antwoord te geven op al uw vragen rondom aanbesteden heeft Kenniscentrum Europa Decentraal een serie gelanceerd: KED legt uit. Deze week staat Verantwoord aanbesteden hierin centraal.

...
Nieuws - 15 november 2022

Duitse nationalisatie SEFE Energy: Nederland gooit beleid Russische gascontracten om

De Europese Commissie heeft de Duitse staatssteunmaatregel ten behoeve van SEFE Energy goedgekeurd. Hiermee is SEFE genationaliseerd en valt het bedrijf niet onder het vijfde sanctiepakket. Volgens Minister Jetten brengt dit met zich mee dat ook Nederlandse aanbestedende diensten hun bestaande contracten met SEFE kunnen aanhouden en hier geen ontheffing meer voor hoeven aan te vragen.

...
Nieuws - 7 november 2022

Groene en digitale transitie hand in hand voor hervorming energiesector

De Europese Commissie heeft een actieplan gepresenteerd waarin wordt benadrukt hoe nieuwe technologie kan bijdragen aan efficiënter gebruik van energiebronnen, de integratie van duurzame energie kan vergemakkelijken en kosten kan besparen voor consumenten en energiebedrijven.

...
EU Rechtspraak - 27 februari 2023

Is de verlenging van een vergunning voor een afvalstortplaats te kwalificeren als een ‘belangrijke wijziging’ waarvoor een nieuwe vergunning aangevraagd moet worden?

In een Tsjechische rechtszaak kwam de vraag aan de orde of de verlenging van een vergunning voor de exploitatie van een stortplaats moet worden gezien als een ‘belangrijke wijziging’ van die vergunning in de zin van de Richtlijn Industriële Emissies. Het Hof van Justitie van de EU boog zich over deze rechtsvraag.

...
Nieuws - 13 september 2022

Afgelopen juli wederom nieuwe inbreukprocedures gestart tegen VK wegens niet-naleven Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland

In juli startte de Europese Commissie wederom vier nieuwe inbreukprocedures tegen het VK wegens niet-naleving van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland. De Commissie stuurde meerdere aanmaningsbrieven die onder andere zien op het niet naleven van regels inzake accijnzen, het niet naleven van douanevoorschriften en het niet uitvoeren van de regels omtrent het éénloketsysteem voor invoer.