Nieuws - 27 november 2023

Europese Raad bereikt standpunt over amendement cyberveiligheidsverordening

De Europese Raad van de Europese Unie is akkoord met het voorgestelde amendement van de cyberveiligheidsverordening. De Europese Commissie wil deze verordening wijzigen om certificeringsschema voor ‘beheerde beveiligingsdiensten’ vast te leggen. De Raad heeft er nog voor gezorgd dat de wijzigingen beter aansluiten bij bestaande wetgeving, zoals de NIS2.

Nieuws - 6 november 2023

Terugblik Webinar Europese ontwikkelingen rondom cyberveiligheid

Op 1 november 2023 organiseerde KED in samenwerking met de VNG een webinar over de Europese ontwikkelingen rondom cyberveiligheid. Onder leiding van moderator Barend Tensen (KED), gingen de panelleden Iris Meerts (burgermeester Wijk bij Duurstede en cyberburgemeester), Kato Vierbergen (VNG) en Martin Herz (KED) in gesprek.

Nieuws - 6 november 2023

ComPAct: maatregelen om decentrale overheden te ondersteunen

De Europese Commissie heeft op 25 oktober 2023 ComPAct gepubliceerd: de Mededeling over de versterking van de Europese bestuurlijke ruimte. ComPAct is de eerste set maatregelen van de Commissie om decentrale overheden in heel Europa te ondersteunen.

Nieuws - 30 oktober 2023

Richtlijn intelligente transportsystemen aangenomen

De nieuwe ITS-richtlijn is goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad. Deze Richtlijn vervangt Richtlijn 2010/40 en heeft de verduurzaming van vervoer en verbetering van routeplanners tot doel.

Nieuws - 16 oktober 2023

Geld voor opvang en integratie van vluchtelingen wordt goed gebruikt

Sinds de inval van Rusland heeft de EU bijna vijf miljoen vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Om hen te helpen heeft de EU in 2021 €17 miljard vrijgemaakt met de zogenaamde Cohesion’s Action for Refugees in Europe (CARE) packages. Inmiddels is al €1.3 miljard hiervan ingezet

Praktijkvraag - 11 oktober 2023

Hoe zal de NIS2-richtlijn effect hebben op Nederlandse decentrale overheden?

Wij beginnen steeds meer te horen over de NIS2-richtlijn. Graag zouden wij iets meer weten over de algemene inhoud van deze richtlijn en wat het gaat betekenen voor onze organisatie. Zouden we hier een beknopte uitleg over kunnen krijgen?

Nieuws - 9 oktober 2023

Meer auto-oplaadpunten en meer tankmogelijkheden voor alternatieve brandstoffen in de EU

Op 12 oktober 2023 wordt de EU-verordening voor alternatieve brandstoffen van kracht. Dit versnelt de uitrol van de oplaadinfrastructuur voor elektrische auto’s en vrachtwagen en de tankplaatsen voor voertuigen die aangedreven zijn met alternatieve brandstoffen, zoals waterstof en biofuel. Het doel van de verordening is om de CO2-uitstoot van het wegvervoer in de Europese Unie op korte termijn significant te verminderen.

Nieuws - 9 oktober 2023

Consultatie: Cyberbeveiligingscertificering van ICT-producten en -diensten

De Europese Commissie vraagt om feedback over een regeling voor cyberbeveiligingscertificering. Hiermee worden regels opgesteld voor het evalueren en certificeren van ICT-producten en -diensten op het gebied van cybersecurity. De deadline voor feedback is 31 oktober 2023.

Nieuws - 2 oktober 2023

Chipverordening en Data Governance Verordening van kracht

In de afgelopen twee weken zijn er twee nieuwe verordeningen in werking getreden op het gebied van digitalisering: de Europese Chipsverordening en de Data Governance Verordening. Decentrale overheden kunnen mogelijk gevolgen ondervinden van deze nieuwe regels.

Nieuws - 2 oktober 2023

Digital Decade: lidstaten goed op weg, maar er blijven uitdagingen

Op 27 september 2023 heeft de Europese Unie het eerste rapport over de staat van ‘The Digital Decade’ gepubliceerd. Hierin wordt gekeken of de EU op koers ligt voor het behalen van de doelen uit het Digital Decade Policy Programme 2030.