...
Praktijkvraag - 12 juli 2024

Is de Dienstenrichtlijn van toepassing op detailhandel in supermarkten?

Onze gemeente heeft de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het vestigen van een supermarkt geweigerd. De reden is dat er al een supermarkt gevestigd is in het winkelcentrum waarvoor de aanvraag gedaan werd. Met de komst van een tweede supermarkt zou de maximale verkoopvloeroppervlakte van supermarkten zoals vastgelegd in ons bestemmingsplan en de bijbehorende planregels worden overschreden. De supermarkt stelt nu dat de afwijzing in strijd is met de Europese Dienstenrichtlijn. Klopt het dat de Dienstenrichtlijn van toepassing is op detailhandel in supermarkten en zo ja, wat betekent dit voor het verstrekken van de omgevingsvergunning?

...
Praktijkvraag - 5 juli 2024

Welke vereisten stelt de Dienstenrichtlijn aan productbeschrijvingen?

Onze gemeente is bezig met het verbeteren van de digitale dienstverlening. We zijn daarom ook onze digitale beschrijvingen in de productencatalogus (het systeem Samenwerkende Catalogi) aan het aanpassen. Stelt de Dienstenrichtlijn eisen aan productbeschrijvingen en zo ja, wat voor eisen?

...
EU Recht en beleid - 19 juli 2024

Interviewspecial digitalisering

Kenniscentrum Europa Decentraal ging in gesprek met mensen die beroepsmatig bezig zijn met digitalisering en vroeg hen naar het gebruik van nieuwe technologie in de publieke sector, de impact van digitalisering op dienstverlening en de uitwerking van Europese regelgeving op dit vlak.

...
Nieuws - 17 juni 2024

KED introduceert digitermenlijst

De wet- en regelgeving rondom digitalisering staat vol met jargon en onduidelijke begrippen. Om dit toegankelijker te maken, heeft Kenniscentrum Europa Decentraal de Digitermenlijst opgesteld.

...
Praktijkvraag - 4 juni 2024

Moeten decentrale overheden zelfstandig en rechtstreeks aan de NIS2 verplichtingen voldoen?

Onze gemeente wenst de cyberbeveiliging van haar kwetsbare netwerk en informatiesystemen gestructureerd aan te pakken. Nu we volgens het Rijk onder de NIS2-Richtlijn vallen, maar de Cyberbeveiligingswet in de zomer 2025 in werking zal treden, vragen wij ons af of gemeenten na de omzettingstermijn rechtstreeks aan NIS2 moeten voldoen?

...
Nieuws - 27 mei 2024

Voorstel Cyberbeveiligingswet: decentrale overheid essentiële entiteit onder NIS2

De wetsvoorstellen voor de Cyberbeveiligingswet en de Wet weerbaarheid kritieke entiteiten liggen tot 1 juli 2024 ter internetconsultatie. De voorstellen beogen verhoging van cyberveiligheid en weerbaarheid van decentrale overheden. Deze wetten zetten de NIS2- en CER-Richtlijn om in Nederlands recht. Nederland merkt onder de NIS2 decentrale overheden als overheidsinstantie en essentiële entiteit aan.

...
Nieuws - 6 mei 2024

Gigabitinfrastructuur: EU-wet eind 2025 van toepassing

Op 29 april 2024 hebben de Raad en het Europees Parlement een definitief besluit genomen over het gewijzigde Commissievoorstel over de Gigabitinfrastructuurverordening van februari 2023. De uitrol van hogecapaciteitsnetwerken laat nog tot eind 2025 op zich wachten, wanneer exploitanten en overheidsinstanties de Verordening daadwerkelijk mogen toepassen.

...
Praktijkvraag - 25 maart 2024

Moeten decentrale overheden het aanbestedingsrecht naleven wanneer burgers het uitdaagrecht uitoefenen?

Onze inwoners willen graag zelfstandig allerlei situaties in de samenleving aanpakken. Zij kunnen de (decentrale) overheid uitdagen om hierin actie te ondernemen, maar wij menen dat die acties aanbestedingsplichtige opdrachten zouden kunnen opleveren. Vooruitlopend op de Wet versterking participatie op decentraal niveau, vragen wij ons daarom af in hoeverre het uitdaagrecht zich zal verhouden tot de Europese aanbestedingsrichtlijnen? Moeten decentrale overheden alsnog de aanbestedingsrechtelijke procedures doorlopen wanneer burgers hun uitdaagrecht succesvol uitoefenen?

...
Nieuws - 11 maart 2024

Raadpleging: hoe blijft de EU haar infrastructurele digi-uitdagingen de baas?

De EU moet de omslag maken van koper- naar glasvezelnetwerken. Om aan de groeiende behoefte naar digitale diensten tegemoet te komen, vraagt de Europese Commissie uw input voor een Witboek met scenario’s voor eventuele beleidsmatige oplossingen. Reageren kan tot 1 juli 2024.

...
Nieuws - 11 maart 2024

EU stimuleert interoperabiliteit met Verordening Interoperabel Europa

Het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie hebben de Verordening Interoperabel Europa aangenomen. Interoperabiliteit helpt lidstaten de doelstellingen voor digitalisering te behalen die zijn vastgesteld in het Digital Decade programma.

...
EU Recht en beleid - 17 juni 2024

Netwerken en platforms over digitalisering

De Europese Unie zit middenin de Digital Decade. Om decentrale overheden te ondersteunen in hun digitale doeleinden, heeft Kenniscentrum Europa Decentraal deze lijst samengesteld met verschillende projecten, netwerken en platforms die met digitalisering bezig zijn.

...
EU Recht en beleid - 3 juni 2024

Digi-diensten

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle diensten die Kenniscentrum Europa Decentraal aanbiedt rond het thema Digitale Overheid.