...
Nieuws - 2 oktober 2023

EU doelstellingen als evenwichtsnummer: tussen de vleermuis en de isolatieopgave

De Raad van State heeft een uitspraak gedaan over het geschil tussen Provincie Utrecht en het isolatiebedrijf IsoSun, die huizen en woningen isoleert. Vaak bevinden zich tussen de spouwmuren vleermuizen, die volgens de Habitatsrichtlijn moeten worden beschermt. De Raad van State concludeert dat IsoSun niet voldoende maatregelen heeft genomen om vleermuizen te beschermen.

...
EU Recht en beleid - 2 oktober 2023

Kennisgevingsformulier

Met vragen over kennisgevingen of als u problemen hebt met dit formulier kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met het Coördinatiepunt Staatssteun via cps@europadecentraal.nl

...
Nieuws - 2 oktober 2023

KED verbetert digitale dienstverlening voor helpdesk en kennisgevingen

Kenniscentrum Europa decentraal helpt gemeenten, provincies en waterschappen al meer dan 20 jaar bij vragen over Europees recht en beleid. In die tijd is de dienstverlening steeds verder gemoderniseerd en gedigitaliseerd. Nieuw is dat de helpdesk nu gaat werken met een terugbelverzoek en dat Kennisgevingen digitaal kunnen worden doorgegeven.

...
Nieuws - 25 september 2023

Staatssteun in het kader van Regio Deals: alles wat u moet weten!

Met de aankomende deadline voor het indienen van plannen voor een Regio Deal met het Rijk, is het logisch om stil te staan bij mogelijke staatssteun vraagstukken die kunnen gaan spelen. KED licht de Specifieke Uitkering toe, en de verplichtingen die gelden voor de ontvanger na een succesvolle aanvraag.

...
Nieuws - 11 september 2023

Steun voor productie van hernieuwbare waterstof goedgekeurd

Nederland mag aanzienlijke financiële steun verlenen voor de productie van waterstof. Op 28 juli 2023 heeft de Europese Commissie daartoe een Nederlandse steunregeling van 246 miljoen euro goedgekeurd. Nederland gaat deze regeling inzetten voor het ondersteunen van de productie van hernieuwbare waterstof.

...
Nieuws - 11 september 2023

Kennisgevingen Staatssteun en een nieuwe grens voor TAM-meldingen 

De grens van de Transparency Award Module (TAM) is op € 100.000,- gesteld; een goede gelegenheid om op te frissen hoe staatssteun kennisgegeven moet worden en waar men daarbij op moet letten. We nemen u aan de hand door de kennisgevingsprocedure, met bijzondere aandacht voor de TAM-meldingen.

...
Nieuws - 17 juli 2023

Kamerbrief over Wet Markt en Overheid en de woningbouwopgave

Staatssecretaris Vijlbrief (EZK) en minister De Jonge (VRO) hebben op 6 juli een brief naar de Kamer verstuurd met daarin een verduidelijking van de visie van het kabinet op de rol van de overheid in de woningbouwopgave.

...
Praktijkvraag - 13 september 2023

Staatssteun in de vorm van een garantie voor 100% van de projectkosten, mag dat?

Een lokale startende ondernemer heeft een interessant idee voor een technische oplossing die kan bijdragen aan het behalen van onze lokale klimaatdoelstellingen. De ondernemer heeft onze gemeente benaderd voor een garantstelling van 100% zodat zij bij een bank een lening kan verzekeren. Met die lening wil zij de lokale productiefaciliteiten voor haar bedrijf aanschaffen. Omdat het om kostbare investeringen gaat, eist de bank een garantstelling van 100%. Wij hebben een starters-regeling opgesteld waarin we een mogelijkheid voor garantieverstrekking hebben opgenomen. We hebben de regeling niet kennisgegeven, maar kiezen ervoor om dit per individuele beschikking te doen. Nu vragen wij ons af: is er bij een garantie altijd sprake van staatssteun? Zo ja, valt de garantie dan onder artikel 22 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, zodat wij dit alleen mede hoeven te delen en niet op goedkeuring hoeven te wachten?

...
Praktijkvraag - 26 september 2023

Wat is de verhouding tussen de TEK-regeling, het Tijdelijke Crisiskader, de de-minimisverordening en de Algemene Groepsvrijstellingsverordening?

Onze gemeente vraagt zich af hoe de TEK-regeling zich verhoudt tot de de-minimisverordening, de Algemene Groepsvrijstellingsverordening en het Tijdelijke Crisiskader. Wat moet een gemeente doen die subsidie verleent aan mkb-ondernemingen voor gestegen energiekosten wanneer er ook al energiekosten zijn gedekt door de Tegemoetkoming Energiekosten voor energie-intensieve mkb?

...
Praktijkvraag - 18 april 2023

Is branchering in een gemeentelijke Verordening Winkeltijden toegestaan op grond van de Dienstenrichtlijn?

Onze gemeente herziet momenteel de gemeentelijke Verordening Winkeltijden. Wij onderzoeken de mogelijkheden tot het stellen van afwijkende regels met betrekking tot de openingstijden voor verschillende winkelbranches, ook wel branchering genoemd. Moeten wij hierbij rekening houden met het Europees recht? Zo ja, zouden jullie ons kunnen vertellen wat de geldende verplichtingen precies zijn?

...
Praktijkvraag - 27 maart 2023

Kan de provincie helpen bij overlast wolven?

Onze provincie ontvangt berichten van bezorgde boeren over de komst van de wolf. Wij weten dat we de wolf niet mogen afschieten of verdrijven, maar zijn er mogelijkheden om de boeren te helpen om deze uitdaging het hoofd te bieden?