...
Nieuws - 1 maart 2021

Terugblik op 2020: toename van het aantal kennisgevingen door decentrale overheden

Vorig jaar is er een stijging van het aantal kennisgevingen door Nederlandse decentrale overheden genoteerd ten opzichte van het jaar daarvoor. Decentrale overheden hebben in 2020 in totaal 255 steunmaatregelen kennisgegeven bij de Europese Commissie om geoorloofd staatssteun te verstrekken. 

...
Nieuws - 8 februari 2021

Autoriteit Persoonsgegevens wil inzicht in dataverwerking van het inlichtingenbureau

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) twijfelt of het inlichtingenbureau voldoet aan de privacywetgeving bij de verwerking van persoonsgegevens. De AP vreest dat burgers slachtoffer worden van onrechtmatig overheidshandelen als het inlichtingenbureau onjuist omgaat met gegevens van burgers.

...
Nieuws - 25 januari 2021

Deel uw ideeën over de invoering van een digitale heffing

De EC vraagt inbreng van stakeholders, waaronder decentrale overheden, omtrent de invoering van een belastingheffing binnen de digitale sector. Volgens de Commissie zou een belastingheffing behulpzaam kunnen zijn bij het reageren op ontwikkelingen en uitdagingen van de digitale economie.

...
Nieuws - 18 januari 2021

Raadpleging over de toekomstvisie van grensregio’s

Het Comité van de Regio’s heeft in samenwerking met de Europese Alliantie van burgers in grensoverschrijdende regio’s een raadpleging geopend. De raadpleging gaat over de toekomstvisie voor grensoverschrijdende regio’s tot 2050.

...
Nieuws - 14 december 2020

Europees actieplan voor integratie en inclusie

De Europese Commissie presenteerde onlangs het actieplan voor integratie en inclusie voor de periode 2021-2027. Dit is gericht op bevorderen van gelijkheid en sociale samenhang in de Europese Unie. In het actieplan staan plannen die van belang zijn voor decentrale overheden, zoals het verbeteren van digitale overheidsdiensten.