...
Nieuws - 19 juni 2023

Start onderhandelingen Raad en Parlement over AI Verordening

Het Europees Parlement heeft zijn onderhandelingspositie over de Artificial Intelligence Verordening vastgesteld. Dit betekent dat de wet nu doorstroomt naar de triloog fase waarin met de Europese Raad, de Commissie en het Parlement wordt onderhandeld.

...
Nieuws - 30 mei 2023

Vijf jaar Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Persoonsgegevens is dit jaar vijf jaar van kracht. Daarom helderen we in dit artikel de basisbeginselen van de AVG kort op. Ook bespreken we een aantal relevante ontwikkelingen, zoals de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen.

...
Nieuws - 15 mei 2023

Parlementaire Commissies keuren nieuwe AI regels goed

Leden van het Europees Parlement hebben gestemd over wijzigingsvoorstellen van de AI-verordening. Dit bevat onder andere een definitie van AI, verboden, en een uitbreiding hoog risico systemen.

...
Nieuws - 20 april 2023

Consultatie: EU-Initiatief Virtuele Werelden

De Europese Commissie is een raadpleging gestart omtrent het ontwikkelen van een visie voor opkomende virtuele werelden. Virtuele werelden bieden kansen voor de samenleving. Er kan tot 3 mei 2023 gereageerd worden.

...
Nieuws - 27 maart 2023

Wet digitale overheid aangenomen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel digitale overheid aangenomen. Dit wetsvoorstel regelt dat Nederlandse burgers en bedrijven veilig en betrouwbaar kunnen inloggen bij overheidsinstellingen. Daarmee zijn gegevens van burgers beter beschermd en hebben zij keuze uit meerdere inlogmiddelen.

...
Nieuws - 13 maart 2023

Opnemen digitale toegankelijkheidseisen in aanbestedingsvoorwaarden

Het opnemen van de wettelijke verplichtingen op digitale toegankelijkheid in aanbestedingsvoorwaarden voorkomt extra werk en kosten achteraf. PIANOo heeft daarom de toegankelijkheidseisen over het inkopen en aanbesteden van ICT projecten toegevoegd aan het sectordossier.

...
Nieuws - 27 februari 2023

Commissie stelt Gigabit Infrastructuur Verordening voor

De Gigabit Infrastructuur Verordening en de Gigabit Aanbeveling zijn gepubliceerd door Europese Commissie. De uitrol van hoogwaardige netwerken gaat namelijk nog niet snel genoeg. De nieuwe voorgestelde wetgeving zorgt voor een snellere en efficiëntere afhandeling van de uitrol van gigabitnetwerken.