Nieuws - 20 november 2023

Voorstel herziening van de richtlijn gecombineerd vrachtvervoer

De Europese Commissie heeft op 7 november een voorstel gepubliceerd voor de herziening van de Richtlijn Gecombineerd Vrachtvervoer. De Commissie vraagt om feedback op dit voorstel. De deadline hiervoor is 9 januari 2024.

Nieuws - 20 november 2023

Voorlopig akkoord bereikt over de Europese digitale portemonnee

De Raad van de EU en het Europees Parlement hebben een voorlopig akkoord bereikt over de Europese digitale identiteit (eID). De voorziene verordening moet lidstaten, burgers en ondernemingen de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van digitale portemonnees die in de gehele EU erkend worden.

Nieuws - 6 november 2023

Raadplegingen: schrapping van rapportageverplichtingen

De Europese Commissie vraagt om feedback over een aantal voorstellen voor het schrappen van rapportageverplichtingen. Zienswijzen kunnen worden ingediend tot 19 december 2023.

Nieuws - 3 november 2023

Interview met raadslid Gerdien Knikker: “Wij hebben als gemeente echt iets te bieden aan Europa en ook zeker wat te halen.”

Veel lokale vraagstukken spelen ook in andere Europese gemeenten. Maar hoe weet je als raadslid of het wiel elders al rolt, terwijl je het zelf nog moet uitvinden? KED ging daarover in gesprek met Gerdien Knikker, fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad van Haarlemmermeer. Zij is onlangs lid geworden van het Europese netwerk voor lokale en regionale raadsleden.

Nieuws - 30 oktober 2023

Europese Commissie doet voorstellen voor verlichting rapportageverplichtingen

Overheidsinstanties en bedrijven zijn op veel onderwerpen verplicht om rapportages bij te houden over de handhaving en monitoring van EU-wetgeving op nationaal en decentraal niveau. Op 17 oktober 2023 heeft de Europese Commissie negen voorstellen gepresenteerd om rapportagevereisten beter af te stemmen op de werkpraktijk.

Nieuws - 23 oktober 2023

Raad bereikt akkoord over hervorming elektriciteitsmarkt

De Raad van de Europese Unie heeft een akkoord bereikt over de hervorming van de Europese elektriciteitsmarkt. Hiermee wil de Raad zorgen voor meer stabiliteit en betere bescherming van de consument.

Nieuws - 16 oktober 2023

Interview over het BELC-project: lokale politiek dichter bij de EU brengen

‘Building Europe with Local Councillors’ (BELC) is een pilot project van de Europese Commissie met als doel om lokale politici samen te brengen in een Europees netwerk. Welke problemen spelen er in de gemeenten? Hoe gaan lokale overheden in andere landen daarmee om? KED sprak met Alessandro Giordani (foto), Hoofd van de afdeling voor netwerken in lidstaten bij het Directoraat Generaal Communicatie bij de Europese Commissie, over de doelen en de werking van het BELC-project.