...
EU Rechtspraak - 23 maart 2023

Waar moet ik als gemeente staatssteunrechtelijk rekening mee houden bij het opstellen van langdurige pachtovereenkomsten?

In Estland kwam de manier aan de orde waarop de Europese Commissie de marktconformiteit van pachtprijzen bij langdurige pachtovereenkomsten vaststelt. Als de gevraagde pachtprijzen lager dan de marktprijs zijn, kan er sprake zijn van staatssteun. Het Gerecht buigt zich hierbij over de vraag hoe de marktprijs daarvan te bepalen is, de wijze waarop de bijkomende contractuele verplichtingen moeten meetellen in de pachtprijs, en welke rol taxatierapporten hierbij spelen.

...
Nieuws - 20 juni 2022

Tijdelijke kaderregeling staatssteun in verband met Covid-19 wordt na 30 juni 2022 afgebouwd

De tijdelijke kaderregeling voor staatssteun in verband met COVID-19 wordt niet verlengd. Decentrale overheden kunnen tot en met 30 juni 2022 gebruikmaken van alle instrumenten van de tijdelijke kaderregeling. Hierna zijn er beperkte mogelijkheden om steun te verlenen volgens deze regeling.

...
Nieuws - 8 april 2022

Aankondiging staatssteunrapportage decentrale overheden over 2021

Alle gemeenten en provincies wordt verzocht te rapporteren over de staatssteunuitgaven in 2021. Naast de reguliere jaarlijkse staatssteunrapportage, vindt dit jaar ook de tweejaarlijkse DAEB-rapportage plaats. De deadline is 31 mei 2022. Op de website van Europa decentraal vindt u meer informatie over de rapportages en de te volgen procedures.

...
Nieuws - 8 november 2021

Sluitingsperiode rond de feestdagen

In verband met de kerstvakantie zijn de helpdesk en het Coördinatiepunt Staatssteun van het Kenniscentrum Europa decentraal rond de kerstdagen gesloten. Op 21 december kunt u de laatste editie van de Europese Ster in het jaar 2021 verwachten.

...
Nieuws - 25 oktober 2021

Voorrangsbeginsel: Europees recht staat boven het nationale recht

Het Poolse Constitutionele Hof heeft onlangs geoordeeld dat het Poolse recht boven het Europees recht staat. Dit is echter in strijd met een van de belangrijkste principes uit de Europese Unie, dat het Europese recht altijd een voorrangspositie inneemt. Wat houdt dit voorrangsbeginsel precies in?

...
Nieuws - 27 september 2021

Consultatie over toeristische diensten in de vorm van kortetermijnverhuur

De kortetermijnverhuur van woningen blijkt al jarenlang een probleem voor decentrale overheden. De Europese Commissie heeft daarom een voorstel voor een verordening geïntroduceerd dat deze vorm van verhuur aan banden legt. Belanghebbenden kunnen tot en met 14 oktober 2021 hierover feedback geven.  

...
Nieuws - 17 augustus 2021

Aanpassing AGVV voor groene & digitale transitie en steun uit EU-programma’s

De Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) is uitgebreid. Decentrale overheden kunnen de transitie naar een groene en digitale economie verder ondersteunen. Tot het einde van dit jaar blijft het ook mogelijk de AGVV te gebruiken voor steun aan door de coronacrisis getroffen ondernemingen. 

...
Nieuws - 7 juli 2021

Nieuw EU-cohesiebeleid van 373 miljard euro gaat in

Op 1 juli trad het wetgevingspakket van het EU-cohesiebeleid 2021-2027 in werking. Dit bestaat uit diverse fondsen en het dient meerdere doelen: het draagt bij aan de groene en digitale transitie en ondersteunt een Europa dat connectiever, inclusiever en socialer is en dichter bij haar burgers staat.

...
Nieuws - 31 mei 2021

Jaaroverzicht 2020 van het Hof van Justitie van de Europese Unie gepubliceerd

De coronacrisis heeft zich maar in beperkte mate vertaald in de werkdruk van het Hof van Justitie van de EU. Ondanks een sluiting in het voorjaar hebben de rechters in Luxemburg 1540 zaken afgehandeld, zijn technologische oplossingen voor zittingen gevonden en heeft het Hof zich uitgesproken over het VK dat de EU heeft verlaten.