...
Nieuws - 28 november 2022

Onderzoek behoefte decentrale overheden omtrent digitalisering

Denk mee over welke ondersteuning decentrale overheden nodig hebben! Medewerkers van decentrale overheden die zich bezighouden met het thema digitalisering kunnen meedenken over wat hen helpt om de vertaalslag te maken van Europese beleidsvoorstellen omtrent digitalisering naar de eigen beleidsaanpak. Vul de vragenlijst in of ga met ons in gesprek!

...
Nieuws - 28 november 2022

Voorlopig akkoord lancering internetsatellieten

De Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement hebben een voorlopig akkoord bereikt over het Secure Connectivity-programma. Als gevolg hiervan gaat de EU een constellatie voor internetsatellieten lanceren, genaamd IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite). Een satellietconstellatie is een groep identieke satellieten die samenwerken om een ​​dienst te verlenen.

...
Nieuws - 21 november 2022

KED legt uit: Verantwoord aanbesteden

Om antwoord te geven op al uw vragen rondom aanbesteden heeft Kenniscentrum Europa Decentraal een serie gelanceerd: KED legt uit. Deze week staat Verantwoord aanbesteden hierin centraal.

...
Nieuws - 16 november 2022

Verordening voorgesteld voor het delen van gegevens over kortetermijnverhuur

Het aandeel kortemijnverhuur in de toeristische sector neemt mede door de platformeconomie aanzienlijk toe. Om de transparantie in deze industrie te vergroten en overheden te helpen bij een evenwichtige ontwikkeling heeft de Europese Commissie een voorstel voor een verordening gepubliceerd. De verordening beoogt een eerlijke, verantwoorde en betrouwbare groei van de kortetermijnverhuur. Omdat de verordening impact zal hebben op zowel overheidsinstanties als burgers, heeft de Commissie ook een consultatie gepubliceerd.

...
Nieuws - 15 november 2022

Duitse nationalisatie SEFE Energy: Nederland gooit beleid Russische gascontracten om

De Europese Commissie heeft de Duitse staatssteunmaatregel ten behoeve van SEFE Energy goedgekeurd. Hiermee is SEFE genationaliseerd en valt het bedrijf niet onder het vijfde sanctiepakket. Volgens Minister Jetten brengt dit met zich mee dat ook Nederlandse aanbestedende diensten hun bestaande contracten met SEFE kunnen aanhouden en hier geen ontheffing meer voor hoeven aan te vragen.

...
Nieuws - 31 oktober 2022

Nieuwe serie: KED legt uit

Om uitleg te geven op al uw vragen rondom aanbesteden introduceert Kenniscentrum Europa Decentraal een nieuwe serie: KED legt uit. Deze week staat het Europees aanbestedingsrecht in het algemeen centraal.

...
Nieuws - 20 oktober 2022

Tijdelijke bescherming voor mensen uit Oekraïne verlengd

Het conflict tussen Rusland en Oekraïne duurt inmiddels al bijna 8 maanden. Nu aannemelijk is dat het conflict langer zal voortduren, is de toepassing van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming met een jaar verlengd, namelijk tot en met 4 maart 2024.

...
Nieuws - 17 oktober 2022

Nederlandse cybersecuritystrategie 2022-2028 gepresenteerd

Het kabinet heeft de nieuwe cybersecuritystrategie gepresenteerd. Hierin beschrijft het kabinet haar visie op de digitale samenleving en de rol van de overheid, bedrijven en burgers daarin.

...
Nieuws - 3 oktober 2022

Nederland scoort hoog op EU innovatiescorebord 2022

Uit het Europees innovatiescorebord voor 2022 blijkt dat de EU ongeveer 10% beter presteert dan in 2015. Nederland behoort tot de top 5 innovatieleiders. Andere innovatieleiders zijn Zweden, Finland, Denemarken en België. Wel blijkt dat concurrenten zoals Australië, Canada, Zuid-Korea en de Verenigde Staten nog altijd beter presteren dan de participerende EU-landen.

...
Nieuws - 16 september 2022

De Europese Staat van de Unie 2022 

De oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de klimaatuitdagingen zijn komend jaar de speerpunten van de Europese Unie. Dat vertelde Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen, in haar jaarlijkse “Staat van de Unie” toespraak. Hierin kondigde ze ook een steunpakket voor het mkb aan.