Nieuws - 13 juli 2023

Rol gemeenten bij aanpak overgewicht kinderen

Op dit moment hebben gemeenten beperkte mogelijkheden om ongezond eten te weren. Om dit te bereiken wordt in een nieuwe wet een grondslag gecreëerd. Ook wordt het promoten van ongezonde voedingsmiddelen gericht op kinderen verboden.

Nieuws - 12 juli 2023

Het is eindelijk zover: adequaatheidsbesluit EU en VS vastgesteld

De Commissie heeft een adequaatheidsbesluit genomen over de gegevensstromen tussen de EU en de VS. Met een adequaatheidsbesluit geeft de Commissie aan dat er volgens de AVG een passend beschermingsniveau van persoonsgegevens wordt geboden. Hierdoor kunnen persoonsgegevens vanuit de EU nu veilig worden doorgegeven aan Amerikaanse bedrijven die aan het EU-VS-kader deelnemen, zonder dat er aanvullende waarborgen nodig zijn.

Nieuws - 26 juni 2023

KED legt uit: Uitsluitingsgronden

Om antwoord te geven op al uw vragen rondom aanbesteden heeft Kenniscentrum Europa Decentraal een serie gelanceerd: KED legt uit. Deze week staat het onderwerp Uitsluitingsgronden hierin centraal.

Nieuws - 19 juni 2023

Start onderhandelingen Raad en Parlement over AI Verordening

Het Europees Parlement heeft zijn onderhandelingspositie over de Artificial Intelligence Verordening vastgesteld. Dit betekent dat de wet nu doorstroomt naar de triloog fase waarin met de Europese Raad, de Commissie en het Parlement wordt onderhandeld.

Praktijkvraag - 12 juni 2023

Wat moeten we doen bij eventuele gebreken in de aanbesteding?

Wij hebben in ons aanbestedingsteam een discussie over eventuele gebreken of klachten van inschrijvers. Het gaat er dan over dat wanneer de inschrijver gebreken of klachten niet tijdig meldt, ze niet voor rekening van de aanbestedende dienst komen, maar voor risico van de inschrijver. Wat kunnen jullie ons hierover vertellen?

Nieuws - 30 mei 2023

KED legt uit: Rechtsbescherming

Om antwoord te geven op al uw vragen rondom aanbesteden heeft Kenniscentrum Europa Decentraal een serie gelanceerd: KED legt uit. Deze week staat het onderwerp Rechtsbescherming hierin centraal.

Nieuws - 15 mei 2023

Parlementaire Commissies keuren nieuwe AI regels goed

Leden van het Europees Parlement hebben gestemd over wijzigingsvoorstellen van de AI-verordening. Dit bevat onder andere een definitie van AI, verboden, en een uitbreiding hoog risico systemen.

Nieuws - 24 april 2023

KED legt uit: CPV-codes

Om antwoord te geven op al uw vragen rondom aanbesteden heeft Kenniscentrum Europa Decentraal een serie gelanceerd: KED legt uit. Deze week staat het onderwerp CPV-codes hierin centraal.

Praktijkvraag - 18 april 2023

Is branchering in een gemeentelijke Verordening Winkeltijden toegestaan op grond van de Dienstenrichtlijn?

Onze gemeente herziet momenteel de gemeentelijke Verordening Winkeltijden. Wij onderzoeken de mogelijkheden tot het stellen van afwijkende regels met betrekking tot de openingstijden voor verschillende winkelbranches, ook wel branchering genoemd. Moeten wij hierbij rekening houden met het Europees recht? Zo ja, zouden jullie ons kunnen vertellen wat de geldende verplichtingen precies zijn?