Nieuws - 25 maart 2024

Webinar Staatssteun
Voorjaar 2024

Kenniscentrum Europa Decentraal organiseert een online Webinar over staatssteun op 16 april om 11.00 uur voor de medewerkers van decentrale overheden. Ben je geïnteresseerd, meld je dan aan via het aanmeldformulier.

Praktijkvraag - 27 februari 2024

Mag onze gemeente de onrendabele top financieren van een project waarbij een aantal flexwoningen worden herbestemd?

Een wooncorporatie in onze gemeente heeft flexwoningen ingezet om tijdelijk studenten te huisvesten in onze stad. Na oplevering van nieuwe studios, zijn deze niet langer nodig. De flexwoningen kunnen nu worden gebruikt voor de opvang van statushouders op een andere locatie in onze gemeente. Er is sprake van een onrendabele top: een negatief verschil tussen de waarde van een woning en de kosten om de woning te realiseren en te exploiteren. De corporatie heeft gevraagd of wij als gemeente bereid zijn om een deel van de onrendabele top voor onze rekening te nemen. Wij zijn bang dat we daarmee staatssteun verlenen aan deze wooncorporatie, omdat dit soort woningen niet onder de Woningwet valt. De wooncorporatie heeft echter wel baat bij de flexwoningen, die zij willen inzetten voor het opvangen van statushouders. Ook weten wij als gemeente dat er regelingen van het Rijk zijn waar mogelijk gebruik van kan worden gemaakt. Kunnen wij zonder meer 25% van de onrendabele top aan deze ondernemer geven als steun voor deze transactie?

Nieuws - 19 december 2023

Herziening de-minimisverordening en DAEB de-minimisverordening

De Europese Commissie heeft op 13 december 2023 de herziene de-minimisverordeningen gepubliceerd. Daarmee zijn deze regelingen verlengd waarbij een aantal punten zijn aangepast, zoals een inflatiecorrectie. De nieuwe de-minimisverordeningen treden in werking op 1 januari 2024 en zijn van toepassing tot 31 december 2030.

Praktijkvraag - 15 december 2023

Hoe staatssteunproof is een specifieke uitkering (SPUK) die een decentrale overheid ontvangt van het Rijk en doorgeeft aan een wooncorporatie?    

Onze gemeente heeft een bedrag ontvangen van de Rijksoverheid in het kader van de specifieke uitkering fondsen. We willen dit bedrag aan een wooncorporatie verstrekken voor het isoleren van de huurwoningen en het plaatsen van zonnepanelen. Is het volgens de staatssteunregels toegestaan om de SPUK-gelden door te sturen naar de wooncorporaties?

Praktijkvraag - 18 december 2023

Is provinciale steun aan agrariërs na rupsenplaag mogelijk?

Bij ons in de provincie heeft een groot aantal agrariërs als gevolg van een rupsenplaag schade aan hun gewassen geleden. De provincie wil de getroffen agrariërs helpen door financiering te verschaffen voor de bestrijding van de plaag en voor het herstel van geleden schade. Past dergelijke financiële steun binnen de Europese staatssteunregels?

EU Recht en beleid - 11 maart 2024

Breedband

Decentrale overheden houden zich geregeld bezig met breedbandprojecten. Bij financiering of subsidiëring van deze projecten moet rekening gehouden worden met de staatssteunregels. Er bestaan verschillende mogelijkheden binnen de staatssteunkaders om steun aan breedbandprojecten mogelijk te maken.

EU Recht en beleid - 22 maart 2024

De-minimis­verordeningen

Wilt u als decentrale overheid een relatief laag steunbedrag verlenen aan een onderneming? Afhankelijk van de hoogte van het steunbedrag en de betrokken sector, kunnen decentrale overheden steun verlenen op basis van een van de drie de-minimisverordeningen.