Nieuws - 18 juni 2021

Twee consultaties over de digitale samenleving gepubliceerd

De Commissie wil een digitale portemonnee invoeren. Hiermee kunnen burgers zichzelf digitaal identificeren. Dit moet het veiliger en makkelijker maken om digitale diensten in de EU te gebruiken. Decentrale overheden zullen verplicht worden om deze digitale identiteit te erkennen. Tot 31 augustus 2021 kan er feedback worden geleverd op het voorstel.

Nieuws - 10 juni 2021

Europese Commissie publiceert voorstel voor een Europese digitale identiteit

EU-burgers moeten zich gemakkelijker digitaal kunnen identificeren. Bijvoorbeeld door met de smartphone digitale identiteitsbewijzen, zoals paspoorten of rijbewijzen te delen. Daartoe is er nu een voorstel dat een nieuw kader schetst voor een Europese digitale identiteit.

Nieuws - 31 mei 2021

Jaaroverzicht 2020 van het Hof van Justitie van de Europese Unie gepubliceerd

De coronacrisis heeft zich maar in beperkte mate vertaald in de werkdruk van het Hof van Justitie van de EU. Ondanks een sluiting in het voorjaar hebben de rechters in Luxemburg 1540 zaken afgehandeld, zijn technologische oplossingen voor zittingen gevonden en heeft het Hof zich uitgesproken over het VK dat de EU heeft verlaten.

Nieuws - 10 mei 2021

Consultatie over de werking van de INSPIRE-richtlijn

De INSPIRE-richtlijn bevat voorschriften ter bescherming van de waterkwaliteit en duurzame beschikbaarheid van water. In de consultatie wordt de effectiviteit en geschiktheid van de richtlijn geëvalueerd.

Nieuws - 12 april 2021

Staat van de Europese Unie 2021 gepubliceerd

In aanloop naar het algemeen debat van de Tweede Kamer over de EU is onlangs de Staat van de Europese Unie 2021 gepubliceerd door het demissionair kabinet Rutte-III. Hierin reageert het kabinet op het werkprogramma van de Europese Commissie. 

Nieuws - 6 april 2021

Consultatie over Europees interoperabiliteitskader voor slimme steden en samenlevingen

De EC heeft een voorstel ontwikkeld voor een Europees interoperabiliteitskader voor slimme steden en samenlevingen. Belanghebbenden kunnen hier nu een bijdrage aan leveren. Het voorstel heeft als doel om de samenwerking tussen decentrale overheden te versterken en om hen te ondersteunen bij het verstrekken van interoperabiliteitsdiensten.

Nieuws - 29 maart 2021

Raad van de EU publiceert conclusies over de cybersecuritystrategie

De Raad van de Europese Unie heeft conclusies over de cybersecuritystrategie voor het digitale decennium gepubliceerd. In de conclusies worden belangrijke actiepunten genoemd om EU-burgers en bedrijven te beschermen tegen cyberdreigingen en veilige informatiesystemen te bevorderen. 

Nieuws - 22 maart 2021

De European Data Protection Board publiceert werkprogramma voor 2021-2022

De European Data Protection Board (EDPB) heeft het werkprogramma voor 2021-2022 gepubliceerd. In het werkprogramma staan vier focuspunten, waaronder het streven van de EDPB naar een consistente toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Nieuws - 22 maart 2021

Consultatie over het nieuwe Interreg programma 2021-2027

Na meer dan 16 maanden discussiëren zijn de 29 partnerstaten (de 27 Europese lidstaten samen met Noorwegen en Zwitserland) tot een akkoord gekomen over de conceptversie van het programma voor Europese territoriale samenwerking (Interreg) 2021-2027. Decentrale overheden kunnen nu feedback geven op het programma.