Nieuws - 20 september 2021

De Europese Staat van de Unie 2021

Europese gezondheidszorg, een sterker Europa in het internationale veld, de Green Deal, een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk en bescherming van de Europese levenswijze, dat waren de belangrijkste onderwerpen in de jaarlijkse Staat van de Unie. 

Nieuws - 25 september 2020

Kijktip! Ann Marie Kühler neemt afscheid

Het had een treffen moeten zijn van juristen en beleidsmedewerkers uit het Europeesrechtelijk netwerk van de decentrale overheden. Met bubbels, hapjes en mooie, weemoedige woorden. Maar door corona moet plaatsvervangend directeur/ senior jurist Ann Marie Kühler van Europa decentraal digitaal afscheid nemen.

Nieuws - 14 september 2020

Ann-Marie Kühler vertrekt bij Europa decentraal

Plaatsvervangend bestuurder-directeur Ann-Marie Kühler van het Kenniscentrum Europa decentraal verlaat de organisatie. Ze wordt per 1 oktober hoofd van het Expertisecentrum Europees Recht (ECER) bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Nieuws - 9 december 2019

Sociale huisvestingssector wil Europese Green Deal aanjagen

Welke rol kan de sociale huisvestingssector spelen in het uitvoeren van de Europese Green Deal? Hierover sprak Housing Europe, de Europese koepel van publieke, coöperatieve en sociale huisvestingsvoorzieningen en -organisaties, met betrokkenen uit de sector tijdens een bijeenkomst in het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel.

Nieuws - 11 november 2019

Minister Kaag: ‘CETA geen bedreiging voor lokaal beleid’

Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft aangegeven dat CETA, een handelsverdrag tussen Canada en de EU, geen bedreiging vormt voor lokaal beleid. Dit deed zij middels een Kamerbrief waarmee ze reageerde op eerder gestelde Kamervragen hierover.

Nieuws - 14 oktober 2019

Interview Annie Schreijer-Pierik: “De komende vijf jaar zijn cruciaal”

Annie Schreijer-Pierik werd afgelopen zomer herkozen in het Europees Parlement, waar ze sinds september vast lid is van de Landbouwcommissie. Ze wil zich het komende mandaat inzetten voor het behoud van gezins- en familiebedrijven, voedselproductie en voedselzekerheid.

Nieuws - 10 oktober 2019

Handreiking Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening gepresenteerd

Op 10 oktober 2019 is in Den Haag de handreiking ‘Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening’ gepresenteerd. Overheden kunnen deze richtlijn gebruiken om te toetsen en te motiveren of het brancheringsbeleid uit hun bestemmingsplan in lijn is met de Europese Dienstenrichtlijn.

Nieuws - 30 september 2019

Kenniscentrum Europa Decentraal en de ACM organiseren bijeenkomst Wet Markt & Overheid

Op dinsdag 29 oktober organiseren Kenniscentrum Europa decentraal en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een praktische middag in Den Haag over het omgaan met de regels van de Wet Markt en Overheid. Overheidsorganisaties die zelf of via hun overheidsbedrijven economische activiteiten verrichten moeten zich mogelijk aan deze regels houden.

Nieuws - 18 september 2019

Verzoek input consultaties DAEB-regelgeving

De Europese Commissie is gestart met het evalueren van de Europese staatssteunregels uit het State Aid Modernisation (SAM)-pakket én het inschatten van de mogelijkheden voor vernieuwing van het Europese regelgevingskader. Momenteel ligt er een uitvraag voor input op het gebied van DAEB-regelgeving.