...
Nieuws - 15 juli 2019

Zomerreces Europese Ster

Met de Europese verkiezingen net achter de rug is het een tijd van grote veranderingen in Brussel: de nieuwe termijn van het Europees Parlement is begonnen en de nieuwe Europese Commissie zal dit najaar starten. Hét moment voor decentrale overheden om hun ideeën over de toekomst te laten horen in Brussel en tegelijkertijd ook inzicht te geven in de gevolgen van Europees recht en beleid voor decentrale overheden.

...
Nieuws - 15 juli 2019

Raadpleging Horizon Europa: deel uw mening over EU-investeringen voor onderzoek en innovatie

Wat voor Europese uitdagingen zouden volgens u met EU-gesubsidieerd onderzoek aangepakt moeten worden? Horizon Europa, het EU-programma voor onderzoek en innovatie (2021-2027), is een raadpleging gestart om alle belanghebbenden te betrekken bij de implementatie van dit programma. Deel uw mening met de Europese Commissie!

...
Nieuws - 15 juli 2019

Onafhankelijk onderzoek naar kosten nieuw inburgeringsstelsel

De VNG en het ministerie van SZW laten onderzoek doen naar de financiële gevolgen van de nieuwe Wet inburgering. Veel gemeenten geven aan zich zorgen te maken. Wat zijn de belangrijkste kwesties?

...
Nieuws - 12 juli 2019

Registratie Europese week van de regio’s en steden is geopend

De Europese week van de regio’s en steden (EWRC) vindt dit jaar plaats van 7 tot 10 oktober. Het thema dit jaar is: ‘Regio’s en steden: pijlers van de toekomst van de EU’. Wilt u deelnemen aan de EWRC? Lees hier hoe u zich kunt aanmelden! 

...
Nieuws - 12 juli 2019

Finland van start met EU-voorzitterschap

Finland is sinds 1 juli de voorzitter van de Raad van de Europese Unie. De Finnen hebben gekozen voor de slogan: ‘Een duurzaam Europa, een duurzame toekomst’. Wat is de rol van de EU-voorzitter en welke prioriteiten stelt Finland?

...
Nieuws - 8 juli 2019

Op voorhand uitsluiten tenderkostenvergoeding niet proportioneel

Aanbestedende diensten die op voorhand een vergoeding voor inschrijfkosten uitsluiten handelen in strijd met het beginsel van proportionaliteit. Tot die conclusie komt staatssecretaris Mona Keijzer. Wat betekent dit voor de Gids Proportionaliteit?