Nieuws - 29 januari 2024

Enquête verantwoord aanbesteden Europese Commissie

De Europese Commissie wil graag van aanbestedende diensten uit EU-lidstaten horen wat ervaringen zijn met communicatiepraktijken rondom maatschappelijk aanbesteden. U kunt tot 31 januari 2024 reageren.

Nieuws - 11 januari 2024

Interview met strategisch inkoopadviseur infrastructurele werken Remco de Jong, Provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft voor het vijfde jaar op een rij de eerste plek bemachtigd in de top 25 duurzame aanbesteders van Bouwend Nederland. Reden voor Kenniscentrum Europa Decentraal om langs te gaan bij inkoopadviseur Remco de Jong om te praten over hun succesformule en wat andere aanbestedende diensten daarvan kunnen leren.

Nieuws - 11 december 2023

Meer grensoverschrijdende gevolgen intrekking rijbewijzen

Als lidstaten rijbewijzen van bestuurderes uit andere lidstaten ongeldig verklaren leidt dit vaak nog niet tot ongeldigheid overal in de EU. Nieuwe door het Transportcomité van het Europeees Parlement aangenomen regels moeten hier verandering in brengen.

Nieuws - 9 november 2023

Subsidies beter aanbesteden open

Projecten van gemeenten ter bevordering van goede aanbestedingspraktijken kunnen vanaf 6 december kans maken op subsidie. Deze wordt verstrekt in het kader van het programma Beter Aanbesteden 2021-2024.

Nieuws - 6 november 2023

Raadplegingen: schrapping van rapportageverplichtingen

De Europese Commissie vraagt om feedback over een aantal voorstellen voor het schrappen van rapportageverplichtingen. Zienswijzen kunnen worden ingediend tot 19 december 2023.

Nieuws - 30 oktober 2023

Richtlijn intelligente transportsystemen aangenomen

De nieuwe ITS-richtlijn is goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad. Deze Richtlijn vervangt Richtlijn 2010/40 en heeft de verduurzaming van vervoer en verbetering van routeplanners tot doel.

Nieuws - 30 oktober 2023

Europese Commissie doet voorstellen voor verlichting rapportageverplichtingen

Overheidsinstanties en bedrijven zijn op veel onderwerpen verplicht om rapportages bij te houden over de handhaving en monitoring van EU-wetgeving op nationaal en decentraal niveau. Op 17 oktober 2023 heeft de Europese Commissie negen voorstellen gepresenteerd om rapportagevereisten beter af te stemmen op de werkpraktijk.