...
Nieuws - 21 november 2022

KED legt uit: Verantwoord aanbesteden

Om antwoord te geven op al uw vragen rondom aanbesteden heeft Kenniscentrum Europa Decentraal een serie gelanceerd: KED legt uit. Deze week staat Verantwoord aanbesteden hierin centraal.

...
Nieuws - 15 november 2022

Duitse nationalisatie SEFE Energy: Nederland gooit beleid Russische gascontracten om

De Europese Commissie heeft de Duitse staatssteunmaatregel ten behoeve van SEFE Energy goedgekeurd. Hiermee is SEFE genationaliseerd en valt het bedrijf niet onder het vijfde sanctiepakket. Volgens Minister Jetten brengt dit met zich mee dat ook Nederlandse aanbestedende diensten hun bestaande contracten met SEFE kunnen aanhouden en hier geen ontheffing meer voor hoeven aan te vragen.

...
EU Rechtspraak - 23 november 2022

Hof van Justitie verduidelijkt regels omtrent abnormaal lage inschrijvingen

Het Hof van Justitie heeft in een zaak over de aanbesteding van identiteitsdocumenten verduidelijkt dat aanbestedende diensten gebruik mogen maken van nationale regels die een methode voor het identificeren van abnormaal lage inschrijvingen voorschrijven. Dit mag echter niet leiden tot automatische uitsluiting van inschrijvingen.

...
Nieuws - 31 oktober 2022

Nieuwe serie: KED legt uit

Om uitleg te geven op al uw vragen rondom aanbesteden introduceert Kenniscentrum Europa Decentraal een nieuwe serie: KED legt uit. Deze week staat het Europees aanbestedingsrecht in het algemeen centraal.

...
Nieuws - 31 oktober 2022

Nulvervuilingspakket: voorstel nieuwe richtlijn stedelijk afvalwater

De Europese Commissie wil luchtvervuiling sterk tegengaan. Om dit te realiseren, heeft de Commissie een nulvervuilingspakket gepresenteerd om de kwaliteit van de lucht en het water. Voor decentrale overheden gaat dit impact hebben op de monitoring en rapportering van de toestand van het milieu.

...
Nieuws - 19 oktober 2022

Hof van Justitie doet uitspraak over onderhands gunnen van veerdiensten

Het Hof van Justitie heeft in een arrest over Italiaanse veerdiensten toelichting gegeven op de verhouding tussen de PSO-verordening en de Verordening voor het verrichten van zeevervoer. Dit is relevant voor aanbestedingen voor veerdiensten naar eilanden.

...
EU Recht en beleid - 27 oktober 2022

Intelligente Transportsystemen ITS

De ITS-richtlijn stelt regels omtrent intelligente transportsystemen. Zo moeten deze systemen onder meer in overeenstemming zijn met door de Europese Commissie later vastgestelde specificaties.

...
Nieuws - 6 oktober 2022

Jubileumevent: 20 jaar KED!

Wij kijken terug op een bijzonder geslaagd Jubileumevent naar aanleiding van ons 20-jarig bestaan! Kijk hier voor het verslag en de foto’s.

...
EU Recht en beleid - 13 oktober 2022

Oekraïne

De oorlog in Oekraïne heeft veel gevolgen voor decentrale overheden op gebieden zoals energielevering, aanbesteding en asiel. Op deze pagina vindt u daar meer informatie over.