Nieuws - 17 januari 2022

Lancering van het pact voor plattelandsgebieden

De Europese Unie wil plattelandsgebieden tegen 2040 sterker, welvarender, veerkrachtiger en meer verbonden maken. Om deze doelstellingen te bereiken opent de Europese Commissie een inschrijvingsprocedure om lid te worden van een pact voor plattelandsgebieden.

Nieuws - 20 december 2021

Europese Commissie presenteert nieuw kader voor stedelijke mobiliteit

Streven naar schonere, groenere en slimmere mobiliteit. Om deze doelstelling ook binnen steden te behalen, presenteert de Europese Commissie een nieuw kader voor stedelijke mobiliteit. Voor decentrale overheden zijn er interessante financieringsmogelijkheden.

Nieuws - 13 december 2021

Beoordeel de strategie voor je stadsontwikkeling!

De Europese Commissie nodigt Europese steden uit om hun strategieën voor stadsontwikkeling te evalueren. Met de nieuwe online tool SAT4SUD kunnen steden zelf hun strategie toetsen. Dit biedt inzicht in de sterke punten van het beleid, maar ook waar er ruimte is voor verbetering. 

Nieuws - 6 december 2021

Evaluatie van de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn

Evaluatie van de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn
De Europese Unie wil weten of ze er voldoende in slaagt om milieuschade te voorkomen en herstellen. Om die reden vraagt de Europese Commissie om feedback over de werking van de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn. Decentrale overheden kunnen in aanraking komen met milieuschade.

Nieuws - 22 november 2021

Een bodemstrategie voor de toekomst

70% van de bodem in de EU is van slechte kwaliteit. Daarom heeft de Europese Commissie een nieuwe bodemstrategie gelanceerd. De verbetering van de grond is voor decentrale overheden van belang. Beleidsdomeinen zoals landbouw, milieu en klimaat zijn nauw verbonden met bodemkwaliteit.

Nieuws - 8 november 2021

Consultatie over de kwaliteit van zwemwater

De Europese Commissie wil de kwaliteit van zwemwater verbeteren. Belanghebbenden, zoals provincies, zien toe op de naleving van de regels. Deelnemen aan de openbare raadpleging kan tot 20 januari 2022.

Nieuws - 1 november 2021

Hoe ver is de EU met de klimaat- en energiedoelstellingen?

Hoe ver is de EU met de klimaat- en energiedoelstellingen? Is het Europese doel om in 2050 klimaatneutraal te worden haalbaar? Vorige week verscheen de Staat van de energie-unie. Dit rapport geeft inzicht in de voortgang en in hoeverre verdere maatregelen nodig zijn.

Nieuws - 15 oktober 2021

Openbare raadpleging over een nieuwe dronestrategie

Drones gaan een steeds belangrijkere rol in de Europese samenleving spelen, stelt de Europese Commissie. Daarom vindt een raadpleging plaats voor het ontwikkelen van een strategie om drones in te zetten voor slimme en duurzame mobiliteit. Reageren kan tot en met 31 december 2021.

Nieuws - 8 oktober 2021

Digitalisering van de energiesector: Europese Commissie vraagt om feedback op actieplan

Digitale technologieën kunnen bijdragen aan de energietransitie, bijvoorbeeld door cyberbeveiliging. In het kader van een strategie voor de digitalisering van het energiesysteem werkt de Europese Commissie aan een actieplan. Belanghebbenden kunnen feedback geven tot en met 24 januari 2022.

Nieuws - 4 oktober 2021

Openbare raadpleging over de luchtkwaliteit

De Europese Commissie heeft een consultatie gepubliceerd om te beoordelen of de huidige Europese maatregelen voor schone lucht voldoende zijn. Zij wil namelijk twee richtlijnen rond luchtkwaliteitsnormen verscherpen. Decentrale overheden kunnen hun mening geven tot en met 16 december 2021.