AVG – Tools en publicaties #4

De nieuwe Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) brengt een aantal veranderingen mee voor het privacybeleid van onder meer decentrale overheden. De AVG wordt in Nederland beleidsneutraal geïmplementeerd. Dit betekent dat het huidige recht wordt gehandhaafd, tenzij dit op grond van de AVG niet mogelijk is. Toch zijn er enkele belangrijke verschillen met de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In dit overzicht presenteert Europa decentraal een aantal belangrijke tools en publicaties, toegespitst op het behandelde thema in deze speciale Ster-editie: de Functionaris Gegevensbescherming. Dit overzicht kan decentrale overheden helpen bij de voorbereiding op de inwerkingtreding van de AVG.

Richtlijnen omtrent de Functionaris Gegevensbescherming – Artikel 29-Werkgroep

De nationale toezichthouders, verenigd in de Artikel 29-Werkgroep, hebben deze richtlijnen opgesteld voor twee doelen. Ten eerste om duidelijkheid te verschaffen over de relevante voorwaarden van de AVG om verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers te helpen aan de wet te voldoen. Daarnaast is het document ook bedoeld om FG’s te ondersteunen in hun functie. De aanbevelingen in de richtlijnen zijn gebaseerd op ervaring opgedaan in verschillende EU-lidstaten.

Handreiking rol en taken van de FG – VNG, VNG Realisatie, IBD, Europa decentraal

Dit document is opgesteld voor zowel het college van B&W als voor de FG. De handreiking biedt handvatten aan het college van B&W bij het aanwijzen van een FG en is voor de FG een handig hulpmiddel om een concrete invulling te geven aan zijn of haar functie. Ook voor andere decentrale overheidsorganisaties die een FG moeten aanwijzen kan de handreiking relevant zijn.

Handreiking Positionering FG – VNG, VNG Realisatie, IBD, Europa decentraal

Dit document is opgesteld voor gemeenten, colleges van B&W en FG’s. De handreiking geeft antwoord op vragen als: hoe verhoudt de FG-functie zich tot de rest van de organisatie en tot externe partijen? En: met wie en hoe werkt deze functionaris samen? De FG kan de handreiking gebruiken voor aanknopingspunten om zijn/haar functie vorm te geven. Ook voor andere decentrale overheidsorganisaties die een FG moeten aanwijzen kan de handreiking relevant zijn.

Meer informatie:

AVG – Tools en publicaties #1: Verwerkingsbeginselen
AVG – Tools en publicaties #2: Verwerker & verwerkingsverantwoordelijke
AVG – Tools en publicaties #3: Garanderen van de rechten van betrokkene / Privacy en uw personeel