Barnier over gevolgen van de Brexit voor steden en regio’s

10 december 2018Brexit

Op 6 december is Michel Barnier, de hoofdonderhandelaar van de EU voor de Brexit, bij het Europees Comité van de Regio’s geweest om een debat te voeren over de Brexit. In het debat stonden de gevolgen van de Brexit voor steden en regio’s en de voorbereidingen hierop centraal.

Toespraak Barnier

Barnier vertelde in zijn toespraak aan het Comité dat de Brexit hoe dan ook veel consequenties gaat hebben voor alle partijen. Zijn doel en dat van de EU is om de Brexit zo goed mogelijk te laten verlopen en een sterke Unie te behouden. Volgens hem is er de afgelopen tijd eenheid gecreëerd tussen alle betrokkenen in de EU en op basis van deze eenheid en transparantie zijn er gemeenschappelijke prioriteiten bepaald. Ook heeft Barnier verschillende regio’s bezocht en met hun vertegenwoordigers gesproken om hun zorgen over de Brexit aan te horen en mee te nemen in de onderhandelingen.

Terugtrekkingsakkoord en toekomstige relaties

Vervolgens besprak Barnier het voorlopige terugtrekkingsakkoord en de ambities voor de toekomstige relaties. Hieruit bleek dat dit akkoord volgens hem het enige en het best mogelijke akkoord is. Het respecteert namelijk alle principes van de EU en houdt rekening met de rode lijnen van het VK. Ook maakt het een toekomst met ambitieuze relaties tussen de EU en het VK mogelijk.

Barnier benadrukt dat de Brexit voor niemand een toegevoegde waarde heeft, maar dat dit akkoord de negatieve consequenties beperkt. Verschillende punten uit de Brexit-resoluties van het Europees Comité van de Regio’s komen terug in het akkoord, zoals:

  • goede afspraken over verblijfsrechten van burgers tijdens de transitieperiode;
  • maatregelen voor financiële stabiliteit voor regio’s en hun economieën;
  • afspraken over praktische problemen, zoals intellectueel eigendom van geografische aanduidingen in productnamen.

Vervolgens besprak Barnier de ambities voor een toekomstig partnerschap tussen de EU en het VK. Dit partnerschap zal gehoor geven aan drie grote zorgen van het Comité van de Regio’s. Zo zal het partnerschap zorgen voor het behoud van economische dynamiek in de regio’s, waarvan sommigen nauw verbonden zijn met het VK, de voorwaarden voor eerlijke concurrentie met het VK en mogelijkheden voor samenwerking met Britse steden, regio’s en universiteiten.

Barnier sloot zijn toespraak af met de opmerking dat het akkoord nog wel geratificeerd moet worden en dat een ‘no-deal’ scenario dus nog steeds mogelijk is. Hij benadrukte dat het belangrijk is voor alle regio’s en steden om zich goed voor te bereiden.

Door:

Sharon Smedes en Fabian Wondergem, Europa decentraal

Bron:

Discours de Michel Barnier à la session plénière du Comité européen des regions, Europese Commissie
EU must support cities and regions to counter effects of Brexit, Europees Comité van de Regio’s

Meer informatie:

Brexit-loket, Europa decentraal
Brexit: Hoe bereidt Nederland zich voor op no deal?, Europa decentraal
Brexit-uittredingsovereenkomst: reactie van het kabinet en het verdere proces, Europa decentraal
Resolutie van het Europees Comité van de Regio’s over de gevolgen voor lokale en regionale overheden van de Brexit, EUR-Lex