Begin onderhandelingen Brexit: burgerrechten

26 juni 2017Brexit Vrij verkeer

Op 19 juni 2017 zijn de onderhandelingen over het uittreden van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) officieel van start gegaan. De eerste fase van de onderhandelingen gaat voornamelijk over het lot van EU-burgers die in het VK wonen en andersom. Hoewel het VK gestemd heeft voor Brexit, groeit de populariteit van de EU onder EU-burgers.

Status van de burgers

Drie maanden na het officiële verzoek tot uittreding, hebben de hoofdonderhandelaars van de EU en het VK (Michel Barnier en David Davis) elkaar op maandag 19 juni 2017 ontmoet in Brussel. Zij spraken voornamelijk over de status van de Europese burgerrechten voor EU-burgers in het VK en VK-burgers in de EU. Zoals al gebleken uit de terugtrekkingsovereenkomst van de Europese Raad en de sleutelvoorwaarden van het Europees Parlement, is dit één van de belangrijkste onderwerpen in het onderhandelingsproces.

De positie van de EU

Op dinsdag 20 juni vond er in Brussel een bijeenkomst plaats over Brexit en EU-burgerrechten. Stefaan de Rynck van de artikel 50 VEU Taskforce sprak tijdens de bijeenkomst en stelde dat er in de onderhandelingen voldoende voortgang met betrekking tot burgerrechten geboekt moet worden. Hierna kunnen pas andere onderwerpen worden besproken. De Taskforce, onder leiding van hoofdonderhandelaar Barnier, valt onder de Europese Commissie en is verantwoordelijk voor de onderhandelingen met het VK.

Het is volgens de Rynck van groot belang dat de Europese burgerrechten rechtstreeks afdwingbaar blijven. Met andere woorden, het Europese Hof van Justitie moet bevoegdheid behouden in het VK ten aanzien van de rechten van de EU-burgers wonend in het VK na Brexit.

Positie Verenigd Koninkrijk

Ook het VK zet in op het wegnemen van de onzekerheid over burgerrechten van burgers uit de EU en het VK. Theresa May heeft aangeboden dat alle EU burgers die op het moment van uittreding vijf jaar in Engeland wonen een verblijfsstatus krijgen. EU-burgers die nog geen vijf jaar in het VK wonen, krijgen de kans om de periode van vijf jaar vol te maken.

Het VK staat lijnrecht tegenover het standpunt van de EU met betrekking tot de bevoegdheid van het Europees Hof van Justitie. May heeft aangegeven dat enkel de rechters uit het VK bevoegd zullen zijn na Brexit.

Populariteit van de Europese Unie

Uit een onderzoek van het Amerikaanse onderzoeksbureau Pew blijkt dat de populariteit van de EU flink toegenomen is na de Brexit stemming in 2016. Er is in tien lidstaten onderzoek gedaan en de populariteit van de EU is daar gestegen, ook in het VK. In Nederland is de populariteit fors gestegen. Voor het Brexit-referendum stond 51% van de bevolking positief tegenover de EU en binnen een jaar na het referendum ligt dit percentage op 65%.

Bronnen:

Rountable “Brexit and Citizens’ Rights: Where do we go from here?”, bijeenkomst European Citizen Action Service
UK and EU on collision course over rights of EU citizens, Politico
UK’s May leaves EU summit empty-handed, Euractiv

Door:

Femke Salverda en Jos Pees, Europa decentraal

Meer informatie:

Themapagina Brexit, Europa decentraal
Post-Brexit, Europeans More Favorable Toward EU, Pew Research Center