Natura 2000

Uiterlijk in 2020 moet het biodiversiteitverlies en de achteruitgang van ecosystemen in de EU tot stilstand worden gebracht en, voor zover mogelijk, ongedaan gemaakt worden.

Strategisch Plan Biodiversiteit

In 2011 presenteerde de Europese Commissie het Strategisch Plan Biodiversiteit 2011-2020 (opvolger van het plan uit 2006: ‘Het Biodiversiteitsverlies tegen 2010’). Het doel van het plan is om binnen tien jaar het biodiversiteitsverlies te stoppen en te zorgen voor een snelle omslag naar een hulpbronefficiënte en groene economie. De strategie valt binnen het kader van de EU2020-strategie.

Consolideren Natura 2000

Het consolideren van Natura 2000 staat centraal. Hiertoe zijn zes doelen gesteld:

– Volledige implementatie van EU regelgeving voor natuurbescherming en de bescherming van de biodiversitei;
– Betere bescherming van ecosystemen en meer gebruik van groene infrastructuur;
– Duurzamere land- en bosbouw;
– Beter management van de visstand;
– Strengere controle op invasieve exoten;
– Grotere bijdrage van de EU om wereldwijd biodiversiteitverlies tegen te gaan.

In dossier 9.1 van de MiliEUverkenner leest u hierover meer.

Invasieve soorten als bedreiging biodiversiteit

Bedreigende (invasieve), uitheemse soorten (exoten) zijn naast habitat- en klimaatverandering, overexploitatie en verontreiniging, zeer van invloed op de biodiversiteit. De Commissie stelt beleidsopties voor om schade aan natuur, economie en volksgezondheid door invasieve soorten aan te pakken. De Commissie had in 2012 met een voorstel voor een wettelijk instrument willen komen speciaal gericht op invasieve soorten, zie de website van de Commissie over dit onderwerp.

In dossier 9.2 van de MiliEUverkenner leest u hierover meer.