Nieuws

Publicatie: 13 december 2021

Door: en


De Europese Commissie nodigt steden uit om hun strategie voor stadsontwikkeling te evalueren. Met de nieuwe online tool SAT4SUD kunnen steden zelf hun strategie toetsen. Dit biedt inzicht in de sterke punten van het beleid, maar ook waar er ruimte is voor verbetering.

SAT4SUD

SAT4SUD staat voor ‘zelfbeoordelinginstrument voor strategieën voor duurzame stedelijke ontwikkeling’. De online tool heeft als doel om beleidsmakers te helpen evalueren wat de kwaliteit is van hun strategie voor stadsontwikkeling en waar lacunes liggen.

De grondslag van SAT4SUD

De analyse gebeurt op basis van uitgangspunten uit het Handboek voor duurzame stadsontwikkeling van de Europese Commissie en de principes voor duurzame stadsontwikkeling die de EU-lidstaten in het Nieuwe Leipzig Charter hebben opgetekend. Deze komen ook naar voren in het cohesiebeleid van de EU.

De twee documenten behandelen belangrijke elementen van een strategie voor stedelijke ontwikkeling, zoals de strategische visie, het betrekken van burgers en andere belanghebbenden bij het beleid en een sector-overschrijdende aanpak. Maar ook bronnen van financiering en monitoring en evaluatie van de strategie komen aan de orde.

Hoe werkt het?

SAT4SUD bevat stellingen over elke fase van de beleidscyclus. Bij iedere stelling kan de gemeente aangeven in hoeverre haar strategie voor stedelijke ontwikkeling eraan voldoet. Het gaat bijvoorbeeld om beweringen over de duidelijkheid van de doelen, of de strategie rekening houdt met de slagkracht van de gemeente, maar ook stellingen over de betrokkenheid van interne en externe belanghebbenden.

Aan de hand van de scores die de gemeente zelf heeft ingevuld, wordt duidelijk waar verbeterpunten liggen. Hiervoor zijn tips, referenties en praktische voorbeelden beschikbaar. Steden die gebruik maken van de tool kunnen hun strategie ook als goed voorbeeld voor andere steden markeren en beschikbaar stellen.

Praktische informatie

Geïnteresseerde steden kunnen het instrument onderaan de volgende pagina terugvinden.

Bron

New self-assessment tool for urban development strategies, Europese Commissie

Self-assessment tool for sustainable urban development strategies, Europese Commissie

Meer informatie

Regionaal beleid en fondsen, Kenniscentrum Europa Decentraal