Beroep woningbouwcorporaties tegen Commissiebesluit nu wel ontvankelijk

7 maart 2014Staatssteun

Het beroep van een aantal woningbouwcorporaties tegen een besluit van de Europese Commissie over mogelijk ongeoorloofde staatssteun aan Nederlandse woningbouwcorporaties, moet alsnog worden behandeld. Dat heeft het Europees Hof van Justitie bepaald. Eerder had het Gerecht van de EU het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Inkomensgrenzen

De woningcorporaties ageren tegen de inkomensgrenzen voor sociale woningbouw die de Commissie heeft vastgelegd. Dit is van belang voor decentrale overheden omdat zij enkel geoorloofde staatssteun aan woningbouwcorporaties kunnen verlenen voor zover de corporaties de inkomensgrenzen uit het Commissiebesluit respecteren.

Wel ontvankelijk

Naar aanleiding van het hoger beroep van de corporaties, heeft het Europees Hof van Justitie geconcludeerd dat de vorderingen wel ontvankelijk zijn, omdat het gaat om bestaande coöperaties die bestaande steun genoten. De zaak wordt nu terugverwezen naar het Gerecht van de EU.

Maximum inkomen

Sinds 1 januari 2010 moeten woningcorporaties aan de voorwaarden van de Commissie voldoen om staatssteun te mogen ontvangen. Eén van deze voorwaarden betreft een maximum inkomen van €33.000 per huishouden in de doelgroep voor sociale huurwoningen. Bovendien mag de maandelijkse huur van sociale huurwoningen niet meer bedragen dan €647,53.

Door:

Lukas Ament en Arlette van den Berg, Europa decentraal

Bron:

Nieuwsbericht ‘Inkomensgrens sociale woningbouw opnieuw onderzocht door EU-Hof’, Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rechtspraak Europa, Nieuwsbrief Gerechtshof Amsterdam, Jaargang 3, no. 3.

Meer informatie:

Standpunt Commissie, Existing and special project aid to housing corporations, Europese Commissie
Woningcorporaties, Staatssteun, Europa decentraal