Besluitvorming over zomer- of wintertijd is uitgesteld

Op maandag 29 oktober besloot de Europese Commissie dat de afschaffing van het verzetten van de klok uitgesteld zal worden tot 2021. De besluitvorming voor de lidstaten over welke tijd (zomer- of wintertijd) aan te houden, heeft langer nodig dan in eerste instantie werd gedacht.

Publieke Consultatie

Afgelopen zomer heeft de Europese Commissie onderzoek gedaan naar de mening van de Europese burgers in de vorm van een publieke consultatie; wil men de klok nog twee keer per jaar verzetten of niet? Dit was de meest ingevulde consultatie tot nu toe, er deden 4,6 miljoen mensen mee. Het grootste deel hiervan kwam uit Duitsland. De uitslag van het onderzoek was doorslaggevend; 80% van de deelnemers gaf aan niet meer de klok te willen verzetten.

Het voorstel van de Europese Commissie

In september deed de Europese Commissie een voorstel om de tijd niet langer twee keer per jaar te verzetten. Hierbij was het aan de lidstaten zelf om te bepalen of ze de zomer- of wintertijd aan wilden houden. Het was de bedoeling dat deze maatregel in 2019 in zou gaan. Lidstaat Nederland heeft nog niet aangegeven welke tijd ze wil hanteren, maar wel dat ze in elk geval dezelfde tijd wil als België, Luxemburg en Duitsland. Het kabinet wil in eerste instantie een representatieve steekproef houden om te kijken wat de Nederlandse bevolking wil, voordat er een beslissing genomen wordt. Nederland was niet het enige land dat nog geen standpunt had ingenomen. Daarom vroegen de ministers van Transport om uitstel. Het voorstel was te complex om volgend jaar al in te voeren.

Effecten

De tijdverandering beïnvloedt het dagelijks leven van iedereen. Zo hebben de toerisme- en handelssectoren er last van als landen verschillende tijden hebben. Luchtvaartmaatschappijen hebben achttien maanden voorbereiding nodig als alle landen verschillende tijden aanhouden. Daarnaast beïnvloed het de gezondheid en het bioritme van mensen en dieren. Ook zouden er meer verkeersongelukken veroorzaakt worden of meer energie verbruikt worden als het langer donker is. Dit alles geeft de complexiteit van de situatie aan, vandaar dat de Europese Commissie besloten heeft nog even te wachten met de afschaffing.

Door:

Marije de Jong, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Zomertijd blijft voorlopig, discussie over afschaffing te ingewikkeld – NOS
De permanente beslissing over zomer– of wintertijd wordt nog even uitgesteld – Volkskrant
Ook al gaat het maar om 60 minuten, impact van alleen maar zomertijd is groot – NOS