Betere EU-regelgeving over onderzoek en innovatie

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie is een belangrijk item op de Europese Agenda. Ook is het belangrijk voor provincies, gemeenten en waterschappen. Betere regelgeving is ook een populair onderwerp. Het belang van beiden werd recent onderstreept door de Europese ministers van onderzoek, die voor een bespreking bijeenkwamen in Amsterdam. Betere en slimmere regelgeving moeten eraan bijdragen dat kennis, onderzoek en innovatie uiteindelijk leiden tot economische groei.

Nieuwe Europese plannen

Het innovation principle, Europese innovation deals, een startup visum en Open Access van onderzoeksresultaten, dat zijn de belangrijkste plannen die onlangs in Amsterdam zijn besproken door de Europese ministers van onderzoek. Al deze initiatieven zijn gebaat bij een gunstig investerings- en vestigingsklimaat. Het stimuleren van innovatie, het delen van wetenschappelijke kennis en het bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking zijn daarbij heel belangrijk.

Betere regelgeving

Het sleutelwoord van de nieuwe Europese plannen is betere regelgeving. Daarnaast is innovatie erg belangrijk binnen de EU. Om een gunstig investerings- en vestigingsklimaat te kunnen realiseren, is het cruciaal dat regelgeving innovatie niet in de weg staat. Belemmerende regelgeving moet daarom worden weggenomen. Met name het innovation principle tackelt Europese regelgeving die onderzoek en innovatie hindert. Dit principe houdt namelijk in dat de mogelijke impact op innovatie meegenomen moet worden in alle nieuwe Europese regelgeving. Ook Europese innovation deals moeten signaleren waar regelgeving innovatie onnodig moeilijk maakt. Op die manier kunnen de betrokken partijen de betreffende regelgeving aankaarten bij de bevoegde EU-instantie.

EU-voorzitterschap

Betere regelgeving staat centraal in het kader van het Nederlands voorzitterschap van de Raad. Knelpunten in de Europese wet- en regelgeving moeten in kaart worden gebracht, zodat waar mogelijk de regels kunnen worden aangepast. De agenda van het Nederlandse voorzitterschap werd ook als positief ervaren door eurocommissaris Carlos Moedas die verantwoordelijk is voor onderzoek, wetenschap en innovatie. De bijeenkomst in Amsterdam was de eerste over het belang van investeringen en innovatie. In mei zal een formele bijeenkomst plaatsvinden in Brussel. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap leidt deze bijeenkomsten  onder de vlag van het Nederlands voorzitterschap.

Decentrale relevantie

Het stimuleren van onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I) is vaak ook een belangrijk beleidsdoel van  provincies, gemeenten en waterschappen. Bij het stimuleren van O&O&I moeten zij zich ook aan Europese regels houden. Als decentrale overheden bijvoorbeeld subsidies, garanties of leningen aan O&O&I projecten verstrekken, moeten zij de staatssteunregels toepassen. Uit de Kennisgevingen-barometer van Europa decentraal blijkt dat O&O&I de grootste categorie is waar decentrale overheden staatssteun aan verstrekken. In 2015 belandde zelfs bijna de helft van alle kennisgevingen in die steuncategorie.

Mocht u vragen hebben over het verlenen van staatssteun rondom onderzoek en innovatie dan verwijzen wij u graag naar de website van Europa decentraal.

Door:

Petra Werkman en Lisanne Vis-Boer, Europa decentraal

Bron:

Nieuwsbericht ‘Nieuwe Europese plannen om impact van onderzoek en innovatie vergroten,’ Rechtennieuws.nl

Meer informatie:

Nieuwsbericht ‘Open Access en innovatie op Raad in Amsterdam,’ Neth-ER
Nieuwsbericht ‘Informal meeting of Competitiveness Council,’ The Netherlands EU Presidency 2016
Persbericht The Netherlands EU Presidency 2016
Kennisgevingen-barometer Europa decentraal
EU-subsidies Europaproof Europa decentraal
Staatssteun ‘Onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I),’ Europa decentraal