Betrokkenheid regionale en lokale overheden in het Europese Semester

In april publiceerden de lidstaten van de Europese Unie hun economische beleid – het National Reform Programme (NRP) – voor het Europese Semester. Naar aanleiding van deze plannen heeft het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) een rapport gepubliceerd genaamd The involvement of the Local and Regional Authorities in the European Semester – Analysis of the 2018 National Reform Programmes. Zoals de titel suggereert, onderzoekt dit rapport de betrokkenheid en de rol van de regionale en lokale overheden in de plannen van de lidstaten voor het Europees Semester.

Europees Semester

Het Europese Semester is een kader waarin iedere lidstaat zijn economisch beleid kan coördineren en op elkaar kan afstemmen. De Commissie controleert het beleid en geeft waar nodig aanbevelingen. De lidstaten kunnen aan de hand van deze aanbevelingen hun beleid aanpassen in de 12 tot 18 maanden die volgen.

Betrokkenheid van lokale en regionale overheden

Op de afbeelding is te zien in hoeverre de decentrale overheid betrokken wordt in de NRP’s. Deze betrokkenheid is het hoogst in Duitsland, België en Italië, terwijl deze in Litouwen, Slowakije, Hongarije en Roemenië het laagst is. Daarnaast betrekken de Scandinavische landen samen met het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Letland en Cyprus hun decentrale overheden relatief veel in hun NRP’s. Volgens het rapport is er een opvallende trend te zien. De ‘oude’ lidstaten betrekken over het algemeen hun decentrale overheden meer dan de ‘nieuwe’ lidstaten.

Het rapport meldt dat de decentrale overheden betrokken waren bij de vorming van het NRP en een belangrijke rol speelden in het implementeren van de plannen. Daarnaast beschrijft het rapport de aanbevelingen voor de individuele lidstaten.

Door:

Marije de Jong, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

The involvement of the Local and Regional Authorities in the European Semester – Analysis of the 2018 National Reform Programmes
Het Europees Semester