Bezoek delegatie Europees Parlement aan Nijmegen – Green Capital 2018

1 oktober 2018

Een delegatie van het Europees Parlement heeft van 19 – 21 september een werkbezoek gebracht aan Nijmegen, de groenste stad van Europa in 2018.

Green capital award

De Green Capital Award wordt jaarlijks uitgereikt door de Europese Commissie. Met de titel wil Europa de klimaatinspanningen die steden leveren belonen en stimuleren. Een jury van internationale experts beoordeelt de steden op hun inspanningen op twaalf thema’s, van klimaatadaptatie, groen en waterbeleid tot mobiliteit, energie- of afvalbeleid.

Nijmegen – Green Capital 2018

Nijmegen werd in 2017 door de Europese Commissie verkozen tot ‘meest duurzame hoofdstad van Europa’. Op 20 januari 2018 nam Nijmegen de titel over van de Duitse stad Essen. Als European Green Capital organiseert Nijmegen het hele jaar activiteiten om verduurzaming van de stad bij haar inwoners, andere steden in Nederland en de rest van Europa onder de aandacht te brengen. Zo zijn er congressen, publieksactiviteiten, duurzame evenementen en showcases. Thema’s zijn onder meer de gevolgen van klimaatverandering en bevolkingsgroei op het leefklimaat in steden en de omliggende natuur.

Bezoek delegatie EP

Een vijfkoppige delegatie van de milieucommissie (ENVI) van het Europees Parlement heeft van 19 tot en met 21 september een bezoek gebracht aan Nijmegen. De delegatie bestond uit de volgende Europarlementariërs: Bas Eickhout (NL), Annie Schreijer Pierik (NL), Renate Sommer (DUI), Elena Gentile (IT), Nicola Caputo (IT). Doel van het bezoek was om de implementatie van best practices voor het vergroenen van een stad in de praktijk te zien. Hoe het verduurzamen van een stad kan worden bereikt, niet alleen door lokale autoriteiten, maar in samenwerking met een groot aantal relevante belanghebbenden en de aanzienlijke betrokkenheid van burgers.

De delegatie bezocht onder andere het Windpark Nijmegen/Betuwe en het afvalbeheerbedrijf DAR. Het bezoek werd afgesloten met een netwerkdiner waarbij leden van het ‘Comité van Europese Groene Hoofdstad’ plaatsnamen. Het comité bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven, de kennisgemeenschap en de groene beweging in Nijmegen.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Nijmegen European Green Capital 2018