Bijeenkomst knelpunten EU-regelgeving: innovatie en ondernemerschap

4 juni 2018Betere regelgeving

Op dinsdag 29 mei organiseerde het Huis van de Nederlandse Provincies in samenwerking met VNO-NCW/MKB-Nederland een bijeenkomst over de knelpunten en kansen van Europese regelgeving voor Nederlandse ondernemers.

Knelpunten en oplossingen

Welke Europese regels zijn positief voor het bedrijfsleven, welke zijn nadelig of verouderd en welke regels ontbreken nog? Deze vragen werden op 29 mei beantwoord door een zestal MKB’ers uit de circulaire economie sector. Het doel van de bijeenkomst in Utrecht was om obstakels bij het midden- en kleinbedrijf te inventariseren, in kaart te brengen en uiteindelijk gezamenlijk met ondernemers praktische oplossingen te formuleren voor de Europese wetgevers.

Bevindingen

Ondernemers krijgen vaak te maken met Europese wet- en regelgeving. Ze moeten zich bijvoorbeeld houden aan milieunormen. In de innovatieve sector circulaire economie leidt dat tot knelpunten waardoor bedrijven zich minder snel kunnen ontwikkelen. En voorbeeld hiervan is het gebruik van zonnebloemolie als gewasbeschermingsmiddel. Gewasbeschermingsmiddelen zijn streng gereguleerd door de Europese Unie. Volgens verordening 1107/2009 is zonnebloemolie een basisstof. Basisstoffen mogen niet als gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt terwijl zonnebloemolie een effectieve vervanging zou zijn voor chemische middelen.

Vervolg

De knelpunten en praktische oplossingen die door de ondernemers zijn aangedragen zullen in samenwerking met Kenniscentrum Europa decentraal worden verwerkt tot een publicatie die op 12 oktober tijdens het Interprovinciaal Overleg (IPO) jaarcongres wordt gepresenteerd aan de Eerste vicevoorzitter, tevens Eurocommissaris voor betere regelgeving, Frans Timmermans.

Een eerder publicatie ‘Nederlandse provincies voor betere regelgeving’ werd enthousiast ontvangen door de Europese Commissie en heeft geleid tot beter werkende Europese regels. U kunt hier meer lezen over deze successen.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies