Bijeenkomst over de toekomst EU-fondsen na 2020

28 november 2016Regionaal beleid en fondsen

“Nederlandse provincies zetten in op een sterk, regionaal investeringsbeleid na 2020”. Dit was de centrale boodschap die, namens het IPO, werd ingebracht tijdens de Europese stakeholdersvergadering over de Toekomst van het Cohesiebeleid na 2020. Op uitnodiging van rapporteur Michael Schneider leverden zo’n zestig  regio’s en EU-koepelorganisaties input voor een te maken advies van het Comité van de Regio’s over dit onderwerp.

Rapporteur Schneider

Tijdens de bijeenkomst werd brede steun uitgesproken voor het concept advies van de heer Schneider. In zijn rapport is o.a. aandacht voor het feit dat de financiële middelen uit het investeringsplan voor Europa na 2020 niet zondermeer EFRO-gelden moeten vervangen. Dit is een idee, voornamelijk voor de rijkere EU-regio’s, waar de Europese Commissie mee speelt. De Spaanse regio Baskenland en het Huis van de Nederlandse provincies (HNP) gaven aan dat versimpeling van de audit van EFRO dringend nodig is.

Toekomstig beleid

Er werden tijdens de stakeholdersbijeenkomst geen revolutionaire nieuwe ideeën over de architectuur van het beleid of de verdelingscriteria ingebracht. De huidige verdeling in zwakke regio’s, overgangsregio’s en rijke regio’s blijft daarmee waarschijnlijk bestaan. Een belangrijke vraag in de discussie over toekomstig cohesiebeleid is ‘op welke Europese uitdagingen wordt het Cohesiebeleid gericht na 2020?’. Hierbij moeten de ambities van de Europese Commissie in relatie tot de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN in het oog worden gehouden. Meer informatie over die ontwikkelingen leest u hier.

Regio’s

In de bijeenkomst kwamen o.a. vertegenwoordigers van Neder-Oostenrijk, zij spraken namens 339 EU-partnerregio’s; de koepelorganisatie Raad van Europese Gemeenten en Regio’s (CEMR); Engelse regio’s en Wales; de Raad van Perifere en Maritieme Regio’s (CPMR) waarvan de Nederlandse kustprovincies lid zijn; en het Huis van de Nederlandse Provincies aan het woord. Flevoland vertegenwoordiger Sidony Venema bracht het standpunt in dat op 17 november 2016 in de IPO-adviescommissie Regionale Economie was vastgesteld. Er kwam een opmerkelijke uitspraak vanuit de Roemeense gemeenten. Dhr. Silvia Ungureanu-Iubitu gaf aan genoeg te hebben van de fondsen, “het geld komt in Roemenië alleen bij de steden, en niet bij de armste gemeenten. Er zijn daarnaast te veel problemen bij de uitvoering.”

Vervolg

Na deze bijeenkomst ziet de tijdlijn er als volgt uit. Het adviesrapport van dhr. Schneider wordt op 2 maart 2017 in de COTER-commissie van het Comité van de Regio’s vastgesteld. Op 10 mei 2017 wordt vervolgens in de plenaire zitting over het advies gestemd. In juni 2017 zal naar verwachting het achtste Cohesieverslag van de Europese Commissie uitkomen met de eerste voorstellen voor het Cohesiebeleid na 2020.

Door:

Sidony Venema en Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse provincies

Meer informatie:

Toekomst van het cohesiebeleid na 2020, Comité van de Regio’s rapport Schneider