Bijeenkomsten: Staatssteunnetwerk en Masterclass Europees recht

24 oktober 2016

Wilt u als gemeente, provincie of waterschap meer weten over de Europese regels, of kennis binnen de organisatie over bijvoorbeeld aanbesteden, staatssteun of DAEB vergroten? Op 4 november 2016 vindt de vierde editie van de jaarlijkse bijeenkomst van het Landelijk Staatssteunnetwerk plaats. Daarnaast organiseert de VNG-Academie een driedaagse masterclass Europees recht voor decentrale overheden.

Staatssteunnetwerk

Op vrijdag 4 november vindt de vierde editie van de jaarlijkse bijeenkomst van het Landelijk Staatssteunnetwerk plaats. Tijdens de bijeenkomst zal op een informele en interactieve manier worden ingegaan op diverse actuele staatssteunontwikkelingen in Nederland. Het thema dit jaar is ‘het Nederlands staatssteunrecht’. Heeft u in de praktijk te maken met staatssteun? Meld u dan nu aan voor de bijeenkomst, deelname aan de bijeenkomst is kosteloos

De bijeenkomst is toegankelijk voor eenieder die bij zijn of haar werkzaamheden met staatssteun te maken kan krijgen. Dit kunnen medewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk zijn, maar ook bedrijfsjuristen, projectmanagers, consultants, wetenschappers, advocaten, leden van de rechterlijke macht, et cetera Aanmelden kan via de link onder aan dit bericht en deelname is kosteloos.

Locatie

Universiteit Leiden
Kamerlingh Onnesgebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Masterclass Europees recht

De VNG-Academie organiseert een driedaagse masterclass Europees recht voor de decentrale overheden. Deze vindt plaats op 24 november en vervolgt op 1 en 20 december. De masterclass biedt actuele en praktijkgerichte kennis en handvatten om ondersteuning te bieden bij het Europees recht in de gemeente. Aan de hand van praktijk scenario’s wordt ingegaan op de vraag hoe naleving van het Europees recht binnen de gemeentelijke organisatie kan worden geborgd. Uitwisseling van kennis en ervaringen staat hierbij centraal. De masterclass is bedoeld voor juristen en (beleids) adviseurs die meer inzicht en kennis willen toepassen op het brede terrein van het Europees Recht en de actuele ontwikkelingen.

De masterclass biedt:

  • kennis over nieuwe en actuele wet- en de manier waarop u deze lokaal kunt toepassen;
  • inzicht in de manier waarop u grip krijgt op de lokale vraag en aanbod en instrumenten om hierin te sturen;
  • handvatten om te werken aan de actuele urgente vraagstukken vertaald naar actuele Europeese regels en ontwikkelingen;
  • inzicht in de verschillende regels en ontwikkelingen en uw rol als jurist binnen de gemeentelijke beleidsdoelstelling;
  • praktijkgerichte uitwisseling en opdrachten en een omgeving waarin van elkaar geleerd kan worden.

Ook experts uit kenniscentrum Europa decentraal zullen een bijdrage leveren aan de masterclass. Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Door:

Pierre Kas en Femke Salverda, Europa decentraal

Meer informatie:

Masterclass Europees recht, VNG
Staatssteunnetwerk, Europa decentraal