Bijgewerkte handleiding Publiek-Private Comparator gepubliceerd

13 mei 2013Aanbesteden

Het ministerie van Financiën heeft op 3 mei de bijgewerkte handleiding Publiek-Private Comparator (PPC) gepubliceerd. Middels deze handleiding kunnen decentrale overheden stapsgewijs beredeneren welke uitvoeringsvorm het meest doelmatig is bij grote overheidsprojecten.

Afweging uitvoeringsvormen

Overheden streven naar een geoptimaliseerde prijs-kwaliteitsverhouding van hun dienstverlening. Via de handleiding PPC kan er een weloverwogen afweging worden gemaakt tussen verschillende uitvoeringsvormen bij overheidsprojecten. De handleiding kan een overheidsorgaan onder meer duidelijkheid verschaffen bij de afweging tussen aanbesteden, samenwerken of zelf een activiteit ondernemen.

Nieuw in de handleiding

In beginsel is de handleiding ontworpen voor grote overheidsprojecten op het gebied van huisvesting en infrastructuur. De praktijk heeft echter uitgewezen dat deze breder toepasbaar is. De handleiding is hierom nu aangescherpt en uitgebreid. Onder meer is de uitvoeringsvorm voor de aanschaf en het onderhoud van ICT-systemen en bedrijfsvoeringsactiviteiten toegevoegd.

Door:

Karin van den Brand en Ronald Heuts, Europa decentraal

Bron:

Handleiding publiek-private comparator
‘Nieuwe Handleiding Publiek-Private Comparator (PPC)’, 2 mei 2013, PIANOo

Meer informatie:

Samenwerking, Europa decentraal