Bio-economie in EU bundelt krachten

9 februari 2015Milieu

In de bio-economie in Europa verdienen meer dan 20 miljoen mensen hun brood. Jaarlijks  wordt zo’n 2 biljoen euro omgezet. Dat kan nog veel beter, vindt de sector. Industrie, bosbouw, agrariërs en onderzoekers hebben nu de krachten gebundeld in EBA, de European Bioeconomy Alliance.

Hun boodschap aan de Europese Unie is tweeledig: “zorg dat de bio-economie hoog op de agenda staat en zorg tevens voor een coherent beleid.” Alleen dan kan de bio-economie in Europa een wereldspeler zijn in een duurzame economie.

Kick-off EBA

De Nederlandse Europarlementariërs  Lambert van Nistelrooij (CDA) en Matthijs van Miltenburg (D66) waren op 4 februari gastheer van de kick-off van EBA. Van Miltenburg riep leden van de nieuwe alliantie op om het vooral simpel te houden. Hijzelf hanteert daarvoor de zogenoemde ‘Wet Van Miltenburg’,  een oproep om met een beperkt aantal concrete, haalbare doelen te werken.

Samenwerken

Lambert van Nistelrooij heeft de afgelopen jaren de nodige diensten verleend aan de biobased economy. Hij juicht het toe dat alle stakeholders op dit gebied de koppen bij elkaar steken. Volgens hem gebeurt dat ook op het juiste moment nu Europa met grote investeringen de economie weer wil aanzwengelen.

Kennis benutten

Tijdens  de bijeenkomst in het Europees Parlement op 4 februari was er sprake van optimisme, maar ook bezorgdheid. “Er is veel kennis in Europa, maar we doen er te weinig mee” was een veel gehoorde opmerking. Bovendien zijn er veel obstakels, in tegenstelling tot andere werelddelen, waar nieuwe,  duurzame producten om uiteenlopende redenen sneller op de markt komen.

Langetermijnstrategie

Het doel van EBA is om samen met de lidstaten, regio’s én Europa te komen tot een langetermijnstrategie, die zorgt voor een meer concurrerende, dynamische en duurzame bio-economie. Voorwaarde is dat de bio-economie een plek krijgt in de waaier van Europese beleidsterreinen: landbouw, bosbouw, marine, industrie, klimaat, milieu, energie, onderzoek, innovatie en regionale ontwikkeling.

Toegang

Om marktleider te kunnen zijn in de wereld van de bio-economie, moet er volgens de partners in EBA  onder meer aandacht zijn voor de toegang tot financiering, grondstoffen, onderzoek, ontwikkeling en innovatie, toegang tot markten, overheidsopdrachten en communicatie.

Achtergrond

De bio-economie of biobased economy  gaat over de overgang van fossiele grondstoffen naar een economie die met name draait op biomassa als grondstof en het gebruik daarvan voor niet-voedsel.
De belangstelling binnen de Nederland industrie om biobased producten te ontwikkelen en produceren neemt toe. Ook vanuit de agrifood-industrie worden veel biobased activiteiten ontplooid.

Bio-economie in Nederland

In Nederland zijn verschillende provincies actief in de biobased economy. Een groot cluster is samengebracht in de stichting Biobased Delta waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland samenwerken.

De stichting kijkt ook over de landsgrenzen, naar Vlaanderen, Nord-Pas-de-Calais en Noordrijn-Westfalen. In Limburg is het programma BioBased Limburg ontstaan, dat zich focust op groene chemie en medische biotechnologie rond Chemelot en reststromen van Greenport Venlo.

Gelderland en Overijssel werken samen in het BBE Innovatie Cluster Oost NL, hieronder vallen diverse projecten op het gebied van energie- en installatietechnologie. Friesland, Drenthe en Groningen hebben in 2012 een gezamenlijke biobased economy visie ontwikkeld.

Het Nederlands bedrijfsleven is in Europa goed aangehaakt bij het  Joint Technology Initiative for BioBased Industries, een publiek private samenwerking, waarvoor meer dan 3 miljard euro is toegezegd.

Door:

Bert Schampers, Huis van de Nederlandse Provincies

Meer informatie:

Persbericht European Bioeconomy Alliance